Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBAND TUSSCHEN INTERNE SECRETIE EN BLOEDBEREIDENDE ORGANEN

In het algemeen kan men zeggen, dat het endocrine apparaat één der middelen is, waarover het organisme beschikt om bepaalde functies te regelen. Mede door de werking van het endocrine apparaat bestaat in het normale lichaam die eigenaardige harmonie, die het kenmerk van het gezonde is. De groei, het bloedsuikerpeil, de diurese, de kalkspiegel van het bloed, de beharing en vele andere constanten van het organisme worden grootendeels door de verschillende klieren met interne secretie geregeld en binnen bepaalde grenzen gehouden.

Eén der meest merkwaardige voorbeelden van een goed gereguleerd systeem vormt het bloed, zoowel in physisch en chemisch opzicht, als wat de morphologische samenstelling betreft. De normale man heeft 5.000.000 erythrocyten per mM3 (bij vrouwen 4.500.000) tezamen bevattende ongeveer 150 y haemoglobine; het normale aantal witte bloedlichaampjes wisselt tusschen 5 en 9000 per mM3, terwijl ook de procentueele samenstelling ervan opmerkelijk standvastig wordt gehouden. Eén der eerste problemen, welke men zich bij de beschouwing van de betrekkingen tusschen het endocrine systeem en de bloedbereidende organen kan voorleggen, is dan ook de vraag, in hoeverre deze constante samenstelling der gevormde elementen van het bloed door de klieren met inwendige secretie wordt in stand gehouden. Ter beantwoording van deze vraag kan men zich allereerst tot de physiologie wenden, welke in het dierexperiment heeft nagegaan, welken invloed het wegnemen van één der klieren met inwendige afscheiding of de inspuiting van één of ander hormon op de bloed-

Sluiten