Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invloeding van het bloedbeeld door het endocrine stelsel. Of wij deze verschijnselen echter als een bewijs mogen beschouwen, dat de schildklier of de bijnier onder normale omstandigheden een rol speelt bij de handhaving van het leucocytenaantal, lijkt ons echter hierdoor nog niet bewezen. Een dergelijk bloedbeeld van lichte leucopenie met relatieve lymphocytose ontmoet men herhaaldelijk bij slappe, asthenische individuen, ook zonder dat van een duidelijke endocrine stoornis sprake is. Waarschijnlijk is dit bloedbeeld dan als een niet specifiek symptoom van een algemeen verminderde vitaliteit op te vatten. Evenmin kunnen wij aan de (meestal niet zeer sterke) anaemie, welke bij verschillende endocrine stoornissen wordt waargenomen, een specifieke beteekenis toekennen. Vaak bestaat daarbij tevens achylia gastrica. De anaemie reageert doorgaans goed op de toediening van flinke doses ijzer, liefst gecombineerd met zoutzuur. Een dergelijke anaemie kan ook bij allerlei andere chronische ziektetoestanden ontstaan, o. a. doordat de voedselopname lijdt, of doordat het ijzer uit het voedsel door de achylie onvoldoende wordt geresorbeerd. De bloedarmoede bij aandoening van een orgaan met inwendige afscheiding behoeft dus geenszins op het ontbreken van de werking van een specifiek hormon op het beenmerg te berusten!

Laten wij thans na deze algemeene opmerkingen de verschillende ziekten der organen met inwendige afscheiding de revue passeeren, dan kunnen daarbij de volgende afwijkingen in het bloed voorkomen.

Bij hypothyreoidie (cretinisme, myxoedeem, insufficiëntiestruma) is een matige hypochrome anaemie een gewoon verschijnsel. Volgens onze ervaring reageert deze anaemie vlot op de toediening van ferrum reductum met zoutzuur, ook al wordt géén schildklierpoeder gegeven. Bij behandeling van een dergelijken patiënt met schildklierpoeder, treedt met het herstel van den algemeenen toestand, ook een verbetering van de anaemie in, doch een volkomen normaal peil der erythrocyten wordt meestal niet bereikt,

Sluiten