Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een basophiel adenoom van de hypophyse voorkwab), dat in vele opzichten een treffende gelijkenis met het klinische beeld der bij nier schor stumoren vertoont, schijnt polycythaemie vaak voor te komen, al loopt het aantal erytlirocyten in de verschillende gevallen nogal uiteen. Het is de vraag, of deze polycythaemie via de bijnierschors veroorzaakt wordt.

Bij diabetes insipidus kan, wanneer niet voor voldoenden vochttoevoer gezorgd wordt, een symptomatische polycythaemie met leucocytose door indikking ontstaan; een bepaald bloedbeeld hoort bij deze aandoening echter niet.

Bij hypophysaire cachexie daarentegen bestaat gewoonlijk een anaemie met leucopenie.

Wellicht mag op deze plaats vermelding vinden de zg. anaemie van Fanconi, al staat het geenszins vast, dat bij deze ziekte de hypophyse de eigenlijke sedes morbi vormt. De aandoening werd door Fanconi beschreven bij jongens en was gekenmerkt door de macrocytaire anaemie van het AüDisON-biermer'sche type, gepaard met sterke vermagering en atrophie van de testes. Het geheel doet eenigszins denken aan een combinatie van hypophysaire cachexie met pernicieuze anaemie en zou als pendant van het CusiiiNG'sche syndroom kunnen worden opgevat.

Wij zelf namen eens een dergelijken toestand waar bij een man van middelbaren leeftijd, waarbij wij op grond van de complete haaruitval, het vetverlies op bepaalde plaatsen van het lichaam, de verdwenen libido en potentie en de testesatrophie de diagnose hypophysaire cachexie hadden overwogen. Een jaar later ontwikkelde zich bij hem een typische pernicieuze anaemie; toen bleek ook een achylia gastrica te bestaan. Toediening van leverpraeparaten bracht de anaemie tot prompte genezing, doch de hypophysaire verschijnselen bleven onbeïnvloed. Verdere waarnemingen zullen omtrent dit voorloopig nog onzekere ziektebeeld nadere opheldering dienen te verschaffen.

Het verband tusschen de ziekten van Tiet genitaalapparaat en het bloedbeeld is het onderwerp geweest van veel studie; van een humoraal verband tusschen beide is tenslotte weinig gebleken.

De hypochrome anaemie der gravidae, (in het bijzonder

Sluiten