Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der bloedvorming uiten. Hij wees er op, dat men door exstirpatie van de milt, zoowel bij dergelijke patiënten als bij gezonden, een snelle ontremming van het beenmerg kan waarnemen, zich uitend in een leucocytose, toename van het aantal bloedplaatjes en van het aantal erythrocyten. Dit laatste doet soms een werkelijke polycythaemie ontstaan. Bovendien stijgt na een miltexstirpatie in het bloed het aantal jonge vitaal kleurbare erythrocyten en komen er in het bloed bij iederen patiënt, bij wien de milt om welke reden dan ook, is geëxstirpeerd, nog jaren lang erythrocyten met zg. Jolly''sche lichaampjes voor, welke ook algemeen als jeugdvormen der erythrocyten opgevat worden. Door Schilling, Goudsmit en anderen is naar analogie van deze ervaringen, in enkele ziektegevallen, waarbij in het bloed een zeer groot aantal Jollylichaampjes voorkwam, een atrophie van de milt gediagnostiseerd, welke inderdaad bij de sectie gevonden werd. Er zijn verder gevallen beschreven van polyglobulie gecombineerd met extreem hooge waarden voor het aantal bloedplaatjes en een zeer sterke leucocytose, waar bij de sectie een geheel geschrompelde milt van enkele grammen of een sterke arterio-sklerose met obliteratie van de arteria lienalis werd gevonden. Dit alles zou dus kloppen met een ontremming van het beenmerg door het uitvallen van een hormonale miltfunctie. Ondertusschen is het bewijs voor de endocrine functie van een bepaald orgaan, in dit geval dus de milt, niet op dergelijke gronden alléén te leveren. Tenslotte kan men de milt verwijderen, zonder dat het individu, hetzij mensch of dier, na de operatie ernstig in zijn gezondheid is geschaad, hetgeen toch van de meeste klieren met inwendige secretie niet gezegd kan worden. Ook is het weliswaar juist, dat men na miltexstirpatie een leucocytose, polyglobulie en een verhoogd aantal bloedplaatjes vindt, doch de mate van deze reacties wisselen sterk. Waarschijnlijk moet men zich dan ook voorstellen, dat zelfs indien de milt endocrine functies zou hebben, zij deze zou uitoefenen als onderdeel

Sluiten