Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door zuurstofgebrek en door het brengen van vasopressine in den liquor cerebrospinalis. Mechanische prikkeling van het centrum b.v. door verhooging van den intracerebralen druk, veroorzaakt eveneens een bloeddrukstijging. Heller 1) kon door kaoline in de cysterna cerebello-medullaris van proefdieren te brengen, den afvloed van den liquor verhinderen, waardoor de druk in de schedelholte sterk steeg; alle dieren kregen een sterke en blijvende hypertensie. Bij de obductie werd behalve den hydrocephalus internus een ontsteking in den bodem van den 4den ventrikel gevonden. Het is dus niet uitgesloten, dat de ontsteking in de buurt van het bloeddruk-centrum, tot de bloeddrukverhooging bijdraagt.

Bloeddrukverlagend werkt een te lage zuurgraad van het bloed (b.v. na hyperventilatie). Belangrijke bloeddrukverlagende prikkels komen vermoedelijk uit hooger gelegen gedeelten van het centrale zenuwstelsel; Hoff en Urban slaagden er in bij honden door operatieve beschadiging van de corpora mamillaria een maanden durende hypertensie te verwekken; zij nemen aan, dat op deze wijze de remmende werking van een daar gelegen centrum wordt uitgeschakeld.

Van groot belang voor de regeling van den bloeddruk zijn de prikkels, die het centrum toevloeien door den nervus depressor en de zenuw van den sinus caroticus (Hering). Deze zenuwen, die wel de „Blutdruckziigler" genoemd worden, hebben hun oorsprong resp. in den wand van den arcus aortae en in den wand van den sinus caroticus. Zoolang de arteriewanden in deze vaatgebieden onderspanning staan, wordt het centrum tot verlaging van den bloeddruk geprikkeld. Als men, door de carotis af te knijpen, den druk in den sinus caroticus sterk verlaagt, volgt er direct een bloeddrukverhooging in de rest van het lichaam en een versnelling van den pols; omgekeerd veroorzaakt een drukverhooging alleen in den sinus caroticus een daling van den bloeddruk en bradycardie. Snijdt men bij honden of konijnen den depressor en de beide zenuwen van Hering

Sluiten