Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarschijnlijk buiten het bloeddrukcentrum om ontstaat de hypertensie bij dieren, waarbij men een nier heeft verwijderd en de arterie van de andere nier gedeeltelijk toegesnoerd. Hoewel de functie van deze nier hierbij geheel intact kan blijven, stijgt de bloeddruk tot 300 mM. Hg en hooger en blijft op deze hoogte. Ook Röntgenbestraling van de overblijvende nier geeft (zij het in minder sterke mate) hypertensie.

Denervatie van de nier kan de bloeddrukverhooging niet voorkomen, zoodat wij een humorale genese moeten aannemen (Goldblatt, Lynch, Hanzal en Summerville 3); Page 4)).

De uitkomsten van deze proeven toonen aan, dat bloeddrukverhooging op verschillende wijzen tot stand kan komen. Wij moeten dus met de mogelijkheid rekenen, dat ook de hypertensie van den mensch op verschillende

manieren kan ontstaan.

Op grond van het verloop en de klinische verschijnselen onderscheiden wij verschillende vormen van bloeddrukverhooging.

a. De hypertensie bij lijders aan acute glomerulo-nephritis en zwangerschapsnephrose.

Deze patiënten hebben altijd oedemen; de oedemen en de hypertensie kunnen optreden, voordat er in de urine afwijkingen zijn. De meest verbreide meening is thans, dat bij deze beide ziekten een afwijking van alle capillairen in het lichaam bestaat. Anselmino en Hofmann vonden in het bloed van gravidae met eclampsie een verhoogd vasopressinegehalte; Marx kon deze vondst bevestigen; hij neemt aan, dat dit ook bij patiënten met acute glomerulonephritis het geval is. De bewijzen, die er voor worden aangevoerd zijn echter weinig overtuigend; Engelsche en Amerikaansche onderzoekers, die de proeven van Anselmino en Hofmann herhaalden, verkregen een negatief resultaat (Harwitz en Bullock 5)). Een onderzoek over het voorkomen van vasopressine in den liquor van deze patiënten is nog niet geschied.

Sluiten