Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schillende kanten naar voren gebracht; volgens Kuré 12) en zijn medewerkers is het wel mogelijk om in het arterieele bloed van normale menschen adrenaline aan te toonen; bij lijders aan hypertensie zou het gehalte veel hooger zijn. Konsceeegg 13) meent, dat adrenaline niet als zoodanig in de bijnier voorkomt en in het bloed wordt afgescheiden, doch dat het in het lichaam aanwezig is, gebonden aan lipoieden. Bij normale menschen kon hij deze lipoiedverbinding in het bloed aantoonen, bij patiënten met verhoogden bloeddruk was het gehalte verhoogd. Deze waarnemingen zijn nog niet door anderen bevestigd.

De opvatting, dat de hyperfunctie van de bijnier de oorzaak van de hypertensie zou zijn, heeft de mogelijkheid van chirurgische behandeling naar voren gebracht. Extirpatie van één bijnier met denervatie van de andere bracht in een aantal gevallen geen of slechts geringe verbetering. Beter resultaat verkreeg de Courcy, die beiderzijds 2/3 van de bijnier extirpeerde, bij 6 patiënten kon hij een (tot nu toe eenige maanden durende) bloeddrukverlaging van gemiddeld 50 mM. Hg verkrijgen. Het succes van de Courcy bewijst echter volstrekt niet, dat de hyperfunctie van de bijnier de oorzaak van de hypertensie was.

Cushing 14) meent, dat de oorzaak van de essentieele hypertensie gezocht moet worden in een hyperfunctie van de voorkwab van de hypophysis. Hij neemt aan, dat de hormonen van deze klier eerst in de achterkwab komen en vervolgens in den liquor van den 3den ventrikel worden uitgescheiden. Als argument voert hij aan, dat de basophiele cellen van de voorkwab ook onder normale omstandigheden in de achterkwab indringen en daar te gronde gaan; bij lijders aan hypertensie is deze migratie van basophiele cellen dikwijls in versterkte mate aanwezig. Cushing veronderstelt, dat de basophiele cellen, als zij uiteenvallen, haar hormoon afgeven en daarbij de achterkwab tot verhoogde vorming van vasopressine prikkelen; ook vasopressine komt in den liquor en kan zoo het bloeddrukcentrum prikkelen. Tot op zekere hoogte komt de

Sluiten