Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over den invloed van de testis op het ontstaan van bloeddrukverhooging bezitten wij nog geen gegevens.

2. De hypotensie

a. Hypotensie bij endocrine ziekten.

Tot voor eenige jaren meende men, dat de hypotensie, die bij patiënten met M. Addisonii en bij dieren na dubbelzijdige bijnierextirpatie gevonden wordt, moest worden toegeschreven aan het ontbreken van de adrenalinesecretie. Hiermede was echter niet goed te verklaren, dat de bloeddrukdaling bij de proefdieren niet direct na de operatie optreedt, doch pas eenige dagen later. Amerikaansche onderzoekers konden zoowel bij bijmerlooze dieren als bij lijders aan M. Addisonii door injectie met een adrenalinevrij schorshormoon de verschijnselen van bijnierinsufficientie doen verdwijnen; ook de bloeddruk steeg, zij het meestal niet geheel tot de oorspronkelijke

waarde. _ .

De ziekte van Simmonds (hypophysaire cachexie), die

ontstaat als de voorkwab van de hypophysis is verwoest of atrophisch geworden, geeft een ziektebeeld, dat in vele opzichten het tegengestelde is van dat van de ziekte van Cushing. Bij de hypophysaire cachexie is de bloeddruk laag, de bijnierschors is smal en atrophisch, hetgeen waarschijnlijk te wijten is aan het ontbreken van het corticotrope hormoon. Sommige schrijvers meenen, dat de bloeddrukverlaging uitsluitend het gevolg is van de bijnieratrophie; uitgaande van die veronderstelling ga Kalk een patiënt met de ziekte van Simmonds injecties van cortine en zag daarna den algemeenen toestand zeer veel verbeteren, over het verloop van den bloeddruk verme d hij niets.

De behandeling van de ziekte van Addison en de hypophysaire cachexie worden in andere hoofdstukken

beschreven.

b. Hypotensie tijdens en na infectieziekten.

Algemeen bekend is het voorkomen van een lagen bloed-

Sluiten