Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

druk bij lijders aan chronische uitputtende ziekten; vooral de tuberculose dient in dit verband genoemd te worden. Bij patiënten, die aan deze ziekte lijden, vindt men bijna altijd een bloeddruk, die lager is dan de gemiddelde waarde, welke voor een gezond mensch van denzelfden leeftijd geldt. Hypertensie komt bij lijders aan tuberculose ook op ouderen leeftijd bijna niet voor. Als regel gaat een verergering van het tuberculeuze proces met een daling van den bloeddruk gepaard, terwijl deze bij een verbetering stijgt.

In hoeverre de klachten over vermoeidheid met de hypotensie samenhangen, is moeilijk te zeggen. Behandeling van den verlaagden bloeddruk, die slechts één van de symptomen van een ziekte is, heeft weinig zin.

Ben van de meest gevreesde complicaties van de acute infectieziekten is het plotseling dalen van den bloeddruk. Men neemt gewoonlijk aan, dat deze collaps veroorzaakt wordt door een vergiftiging van het bloeddrukcentrum. Bij de obductie van deze patiënten vindt men echter niet zelden degeneratieve veranderingen in de bijnieren (vooral bij grieppneumonie en bij maligne diphtherie). Het ligt daarom voor de hand, dat men getracht heeft deze patiënten met bijnierschors te behandelen, naar het schijnt voorloopig met weinig succes.

Bamberger en Wendt 16) behandelden lijders aan maligne diphtherie met goed gevolg gelijktijdig met cortine en vitamine C. Zij gronden deze therapie op de volgende feiten. De bijnier van gezonde mensch en en dieren is het eenige orgaan, dat zeer rijk is aan dit vitamine. Spuit men gezonde menschen vitamine C in, dan wordt het grootendeels weer uitgescheiden; bij lijders aan acute infectieziekten is dit niet het geval; vermoedelijk hebben deze hieraan een groote behoefte.

In de reconvalescentie van infectieziekten, speciaal na influenza, wordt niet zelden hypotensie gevonden, dikwijls gecombineerd met bradycardie. Deze patiënten voelen zich meestal slap en zijn niet in staat het werk te hervatten. Als regel is een rustperiode van eenige weken voldoende

ii

12

Sluiten