Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lipoieden grootendeels uit cholesterine en cholesterine-esters bestaan. De atheromateuze haarden gaan op den duur verkalken en in de snel verloopende maligne gevallen breken zij in het lumen door en doen op deze wijze de atheromateuze zweren ontstaan.

Hoewel het ziekteproces zich vooral in de intima afspeelt blijft ook de media niet verschoond; onder een intima-afwijking vindt men bij fijner histologisch onderzoek bijna altijd kalkafzetting, soms breiden de atheromateuze haarden zich in de media uit en verwoesten het grootste deel van de circulaire spierlaag.

Door Mönckeberg werd de aandacht gevestigd op de geïsoleerde verkalkende medianecrose, die men in de middelgroote arterien van de extremiteiten niet zelden vindt; hij meende dat deze aandoening niet tot de arteriosclerose gerekend mocht worden. In publicaties van de laatste jaren wordt hierover weinig gesproken; de schrijvers die het vermelden, beschouwen het niet als een afzonderlijke vaatziekte.

Het staat thans vast, dat een verhoogde druk binnen den vaatwand voor het ontstaan van arteriosclerose van overwegend belang is. Bij lijders aan hypertensie komt deze afwijking veel vaker en in veel sterker mate voor dan bij menschen van denzelfden leeftijd met normalen bloeddruk. Aan de arteria pulmonalis, waarin de druk bij gezonde menschen lager is dan in de aorta, vindt men zelden sclerose; als de druk in deze slagader verhoogd is, zooals b.v. bij patiënten met mitraalstenose, kan men reeds op jeugdigen leeftijd ernstige sclerose aantreffen. Bij een aangeboren vernauwing van de aorta (zgn. isthmusstenose) is het deel van de aorta voor de stenose als regel sterk veranderd, terwijl het volgende gedeelte een normalen wand heeft.

Toch mogen wij de arteriosclerose niet als een zuivere „Abnutzungskrankheit" beschouwen. Niet zoo zelden vindt men uitgebreide arteriosclerose in vaten, die nooit aan een abnormaal hoogen druk blootgesteld zijn geweest; omgekeerd kan men een enkele maal bij de obductie van een patiënt, die jaren lang aan hypertensie leed, een opvallend gaaf vaatstelsel aantreffen. Onder de verschillende factoren, die tot vermindering van den weerstand van de vaten leiden, spelen zeker stoornissen in de interne secretie een groote rol; vooral de diabetes staat in dit opzicht in een

Sluiten