Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOGZIEKTEN IN VERBAND MET ENDOCRINE STOORNISSEN

Dat een kort overzicht over oogziekten die met interne secretie verband houden slechts uiterst globaal kan zijn, moge den lezer duidelijk zijn uit het feit, dat in het Handbuch der Augenheilkunde door Sattler alleen aan de morbus Basedowi een lijvig boekdeel wordt gewijd, dat er verder nog tal van bladzijden over oogafwijkingen bij diabetes in voorkomen, dat Siegrist een heel boek schreef over het verband tusschen interne secretie en cataract en dat voor een der laatste Internationale Oogheelkundige Congressen een lijvig rapport over de hypophyse verscheen. Hiermee zijn dan nog slechts enkele aanknoopingspunten tusschen deze twee gebieden aangeroerd. Wij zullen ons dus moeten beperken door slechts kort te bespreken wat algemeen bekend is en daardoor iets meer ruimte over te houden voor dat wat uit algemeen pathologisch of therapeutisch oogpunt van belang is.

Allereerst wil ik de verschijnselen vermelden die met meer of minder recht worden beschouwd als direct met een of andere interne secretiestoornis samen te hangen. Daarna wil ik kort bespreken den invloed van interne secretie op ziekte-processen, die zeker een andere oorzaak hebben.

I. Afwijkingen in plaats en beweeglijkheid der oogen a. Exophthalmus is een der bekendste verschijnselen van de morbus Basedowi. De oogarts kan den exophthalmus meten en zoo eventueele verandering in cijfers vaststellen. Meestal is hij dubbelzijdig, zelden éénzijdig. Differentiaal diagnostisch komen vooral in éénzijdige gevallen orbitaalen neusbij holte-aandoeningen in aanmerking. Hooge myopen (boven 10 dptr.) hebben groote oogen en daardoor soms schijnbaar exophthalmus.

Sluiten