Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In ernstige gevallen kan operatief verkleinen van de oogspleet ter bescherming van den bulbus noodig zijn.

Bij sterken exophthalmus zijn alle oogbewegingen wat beperkt.

b.) Andere bewegingsstoornissen bij morbus Basedowi

1. Wijde lidspleet (symptoom van Dalrymple). Deze ontstaat door retractie van het bovenooglid en draagt vooral bij tot de schrikachtige uitdrukking der patiënten.

2. Het bovenlid volgt bij blik naar omlaag den bulbus niet of onregelmatig (symptoom van von Graepe).

3. Het onwillekeurig knipperen is verminderd, (symptoom van Stellwag).

Deze drie verschijnselen gaan vaak samen met den exophthalmus, maar kunnen onafhankelijk ervan voorkomen.

4. De accommodatie-zwakte wordt wel vaak vermeld. Echte accommodatie-parese schijnt intusschen niet voor te komen en wat er voor gehouden wordt is eer een uiting van algemeene nervositeit.

5. De convergentie-zwakte (symptoom van Moebitjs) is ook meestal van denzelfden aard. Intusschen schijnt in uitzonderingsgevallen een echte convergentie-zwakte voor te komen.

6. In zeldzame gevallen komen echte oogspier-(kern-) verlammingen voor.

c. Bij diabetes kent men

le oogspierverlammingen die wel meestal van cerebralen oorsprong (bloedingen enz.) zullen zijn;

2e accommodatie stoornissen. Dit zijn of paralysen (zelden) of lichtere stoornissen, die door sommigen aan toxische veranderingen in het corpus ciliare worden toegeschreven.

II. Afwijkingen aan de oogleden

a. Bij myxoedeem vindt men eigenaardige zwelling der oogleden, nog meer der regio supra-ciliaris. Bij lichte vormen treft soms alleen de slaperige uitdrukking. Verlies van laterale wenkbrauwharen kan een vroegsymptoom van Myxoedeem zijn. Merkwaardigerwijze komt ook bij

Sluiten