Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-van de bezinkingssnelheid van de roode bloedlichaampjes, vermoedelijk door de vermindering van de cholesterine. 4°. Terwijl het bloedsuikergehalte normaal is, vond Leicher de doorlaatbaarheid van de nieren voor suiker meestal vermeerderd (onderzoek op Phloricine-gevoeligheid). 5°. Stern vond groeiremming van kiemplantjes van lupine door het bloedserum van lijders aan otosclerose. Ook afgesneden bloemen verwelken eerder door „gifwerking" van lichaamsvochten. Leicher meent, dat de beschreven veranderingen gevolg zijn van het plaatselijk proces, vergelijkbaar met veranderingen als gevolg van de aanwezigheid van carcinoom, of van de aanwezigheid van het foetus bij graviditeit. Dit neemt niet weg, dat een invloed van gewijzigde hormonale verhoudingen op het beloop van het otoselerotische proces niet te ontkennen is. Deze moeten de oorzaak zijn van den invloed van de puberteit. Het klinische ziektebeeld treedt eerst op na het begin der puberteit. Echter worden in de literatuur enkele toevallige bevindingen van histologisch vroeger vastgestelde otosclerose vermeld, zoodat het m.i. niet buitengesloten is, dat het eerste begin van het proces toch vóór de puberteit ligt. Het blijft dan echter bij een klinisch niet vast te stellen afwijking. Tijdens de menstruatie wordt veelal een verergering van het oorsuizen opgegeven, zonder dat verergering van de doofheid aantoonbaar is. Er wordt door sommigen, (o.a. Bauer en Stein), vermeld, dat bij otosclerose-lijdsters meer abnormale menstruatie voorkomt. Het is zeer aan twijfel onderhevig, of de ten dienste staande gegevens voldoende bewijzend zijn. Yan graviditeit, puerperium en lactatie is bekend, dat zij de ziekte verergeren. Leicher geeft op, dat de kans, dat er geen verergering optreedt bij de eerste graviditeit nog vrij groot is (50 %), bij latere graviditeit belangrijk minder. Graviditeit kan dus ook zonder invloed blijven. De meening, dat dit alleen zou beteekenen, dat de diagnose dan ten onrechte gesteld werd, wordt door verschillende schrijvers (Alexander, Stein, O. Yosz, Leicher) ten stelligste ontkend. Ver-

Sluiten