Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(endolaryngeaal) chirurgische naast Röntgenbestraling. Aan de Leidsche kliniek werd menformon onwerkzaam bevonden. Struycken berichtte echter over gunstig gevolg in 2 gevallen van toediening van het pluriglandulaire endocrisine van Fournier in vrij groote dosis (12 pastilles per dag gedurende 3 weken).

2°. Het eveneens histologisch benigne fibroma nasopharyngeum juvenile komt nagenoeg alleen bij jongens voor tegen het eind der puberteit. Na de puberteit zou het volgens de literatuuropgaven spontaan teruggaan resp. verdwijnen. De eigen ervaringen lieten het afwachten bij deze tumoren door den ernst van de verschijnselen (steike neusverstopping, hevige neusbloedingen, alarmeerende vei schijnselen van groei door de bestaande openingen naar de oogkassen en naar de schedelholte) niet toe. De therapie bij dezen tumor is ook deels een chirurgische (in den laatsten tijd hoofdzakelijk door electrolyse of diathermie), deels een röntgenologische. Ook hier gaf toediening van menformon in een geval der Leidsche kliniek geen succes. Doch Struycken was, (volgens persoonlijke mededeeling), met aanwending van vrouwelijk hormoon in den vorm van menformon gelukkiger, en zag remming van den groei

van het gezwel.

Voor het eventueel therapeutisch door hormonen beinvloeden van asthma (adrenaline, thyreoid, hypophysepraeparaten) en van den glottiskramp bij de door insufficiëntie van de epitheellichaampjes veroorzaakte tetanie (naast Ca-toediening) samenvallend met algemeene tetaniebehandeling kan gevoegelijk naar elders in dit werk verwezen worden.

Uit dit overzicht blijkt, dat men eerst aan het begin staat van het onderzoek over de beteekenis der endocrine klieren voor de keel-, neus-, oorheelkunde. Wij zijn ex nog verre van, dat er voldoende ervaringen met weikzame orgaan- of hormoonpraeparaten ter beschikking staan, om in staat te zijn strenge indicaties voor de toe-

Sluiten