Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aard bekend staat, zonder dat de begeleidende huidverschijnselen op zichzelf karakteristiek genoeg zijn om, uit het verband gelicht, de conclusie te wettigen, dat zij een endocrine oorzaak hebben. Om iets te noemen gaat de door Simmonds in 1914 beschreven kachexia hypophyseopriva (pituitaria) of dystrophia maranto-genitalis met huidveranderingen gepaard, welke met die bij seniele atrophie overeenkomen; de huid verliest haar glans en elasticiteit en vertoont lichte schilfering. De haren worden grauw en vallen uit, de nagels worden atrophisch. De ziekte voert meestal in den loop van enkele jaren onder toenemende kachexie tot den dood. Het is duidelijk, dat men niet het recht heeft als iemand een dergelijken vorm van huidatrophie vertoont op grond daarvan een stoornis van de functie der hypophyse aan te nemen.

Dat huidveranderingen met onbekende aetiologie met andere huidaandoeningen of afwijkingen van andere organen gepaard kunnen gaan, die zelf wel endocrien veroorzaakt worden, is bekend. Dan is de moeilijkheid om uit te maken of beide categoriën van verschijnselen toch tot eenzelfde oorzaak te herleiden zijn of niet; of zij slechts toevallig tezamen voorkomen dan wel als deelen van een syndroom te beschouwen zijn. Xog voorzichtiger moet men zijn met de beoordeeling van de resultaten van een toegepaste therapie. Men kan aannemen, dat de waarschijnlijkheid, dat de werking van een orgaanpraeparaat op substitutie berust, des te grooter is naarmate die werking sneller, regelmatiger en standvastiger na de toediening tot uiting komt. De thyreoidtherapie bij het typische myxoedeem levert een der het best bekende voorbeelden. Bij dermatosen met onbekende aetiologie moet men zich juist bij vermeend gunstig effect de vraag stellen of de genezende werking op de „specifieke" eigenschappen dan wel op andere b.v., algemeene, stofwisselingbevorderende berust. Maar men loopt geringe kans, dat men herhaaldelijk voor genoemd dilemma komt te staan; want dermatosen met onbekende aetiologie, waarbij men

Sluiten