Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mieren of het autonome zenuwstelsel te localiseeren. Nog niet zoo lang geleden werden wij verrast met enkele mededeelingen over gunstige resultaten na operatieve verwijdering der glandulae parathyreoideae. Leriche en Jung beschreven belangrijke verbetering na exstirpatie dier kliertjes bij drie patiënten; maar voldoende bevestiging van andere zijde is uitgebleven. De operatie werd verricht op grond van een geringen graad van hypercalcaemie. Doch hypercalcaemie is een bij sclerodermie allesbehalve constant verschijnsel; men heeft even dikwijls, zoo niet vaker te lage en normale waarden gevonden. Prakken, die een patiënt der kliniek met sclerodermie en sclerodactylie onderzocht vond het calciumgehalte van het bloedserum normaal (9,6 mgr. %).

Er zijn enkele therapeutische successen beschreven met inspuiting van parathormon (Naegeli). Opvallend is, dat bij sclerodermie na inspuiting dier stof zoowel daling (Naegeli) als stijging (Perutz) van het serumcalciumgehalte gevonden is. Prakken nam na inspuiting van 30 Collip-eenheden geringe stijging, nl. 1 mgr. % waar, terwijl een belastingproef volgens Hétényi (intraveneuse inspuiting van 10 cM3. 10 % chloorcalciumoplossing) niet de door Rothmann en Weiss beschreven calciumretentie opleverde. Wij mogen wel zeggen, dat het vraagstuk van de calciumstofwisseling bij de sclerodermie en de rol van de bijschildkliertjes daarbij nog even duister is als dat betreffende de aetiologie der ziekte.

Hoffmann kwam na een door hemzelf verricht onderzoek en bestudeering der literatuur tot de slotsom, dat bij de sclerodermie ziekelijke verandering van één endocrine klier slechts hoogst zelden, van meer klieren in het geheel niet vastgesteld is. Men pleegt bij deze ziekte wel schildklierpraeparaten toe te passen en heeft daarvan gunstige gevolgen beschreven. Maar ook hier bemoeilijken het chronische beloop en de spontaan voorkomende remissies het oordeel. Aangenomen wordt, dat men tot deze therapie gekomen is, omdat men bij den morbus Basedow soms

Sluiten