Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langzamerhand sclerodermatische toestanden zag ontstaan; later nam men hetzelfde waar hij patiënten met kleine, atrophische schildklieren en hypothyreoidie, en bij gevallen, die eerst verschijnselen van de ziekte van Basedow en later van myxoedeem vertoonden. Jadassohn wees erop, dat in streken met struma de sclerodermie niet veelvuldiger voorkomt, en veranderingen van de schildklier bij het beeld der sclerodermie kunnen behooren. Welke beteekenis eventueel toekomt aan de schildklier, aan de bijnieren, de hypophyse, de geslachtsklieren of den thymus is al evenmin uitgemaakt als ten opzichte eener polyglandulaire aandoening. Ehrmann en Brünauer kwamen tot de gevolgtrekking, dat men niet het recht heeft om directe afhankelijkheid der verschijnselen bij sclerodermie van een stoornis der endocrine klieren aan te nemen. Dat er tusschen beide betrekkingen kunnen zijn wordt daarom niet geloochend; maar de aard dezer mogelijke betrekkingen is ons onbekend.

Aan de bovenbesproken eigenaardige vormen van hard oedeem en de op chronische ontsteking berustende verharding en zwelling der huid zouden nog andere toe te voegen zijn. Onder meer zou dan het zoogenaamde oedeem van Meige, c.q. de ziekte van Millroy in aanmerking komen, waarvan familiaire, hereditaire gevallen beschreven zijn. Maar bij deze categorie is over de endocrine secretie niets bekend, zoodat wij het bij de vermelding kunnen laten. En hoewel het met den stand onzer kennis van de ziekte, die thans aan de beurt is niet veel beter is gesteld, mogen wij in het frequente voorkomen daarvan een reden zien om haar niet geheel met stilzwijgen voorbij te gaan. Ook voor deze erythemato-squameuse ziekte geldt, dat wij zoowel de oorzaak als de goede therapie nog moeten vinden; ik heb het oog op de psoriasis.

Bij de psoriasis zien wij reikhalzend naar een betere therapie dan de tegenwoordige uit. Evenwel, al hebben hier verscheiden endocrine klieren achtereenvolgens een kans gekregen, er is zeer weinig bereikt. De Röntgen-

Sluiten