Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestraling van den thymus, die door Bock ingevoerd werd heeft zich niet gehandhaafd; het meeste succes heeft men bij kinderen meenen te zien. Buschke en Curth zagen geen resultaat en konden ook op andere wijze geen samenhang der ziekte met den thymus aantoonen. Wel heeft men deze therapie energisch toegepast, zóó zelfs, dat Wienert een geval van larynxnecrose na herhaalde bestraling kon mededeelen. Bij een geval, dat met hypophysaire vetzucht gepaard ging verkregen Buschke en Curth goede resultaten met hypophysepraeparaten. Zij beschreven ook een geval van psoriasis, waarbij de moribunde patiënt zonder plaatselijke behandeling na toediening van thyreoidtabletten genas. Strandberg nam met deze therapie ook enkele gunstige uitkomsten bij gegeneraliseerde psoriasis waar.

Nobl op zijn beurt vindt de resultaten der in den laatsten tijd toegepaste orgaantherapie weinig bevredigend. Hij neemt wel aan, dat de hypothyreotische krop dikwijls bij psoriasis voorkomt, maar de coincidentie geeft geen recht op verstrekkende gevolgtrekkingen. De toeneming van krop, die zijns inziens in den laatsten tijd aangetoond is, is niet met toeneming der psoriasis gepaard gegaan. En evenmin hebben de methoden van onderzoek op incretorische stoornissen (injecties van hormonal, pilocarpine, atropine, amylnitrietproef, grondstofwisseling) de afhankelijkheid der psoriasis van dysfunctie der schildklier aangetoond. Nobl maakte er nog eens opmerkzaam op, dat het ongeoorloofd is om tijdebjke genezingen na een als substitutietherapie bedoelde behandeling te duiden als het gevolg van hersteld evenwicht eener bestaande incretorische stoornis, omdat bij de hormoonpraeparaten tegehjk stoffen toegediend worden, die op de andere weefsels activeerend werken.

Ook de rol der geslachtsMieren is onzeker; aan de testes heeft men veel minder aandacht gewijd dan aan de ovariën. Dat de psoriasis voor het eerst tijdens de puberteit, in de graviditeit of bij de menopauze optrad is beschreven;

Sluiten