Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar duidelijk verband met de functie der geslachtsklieren is geenszins bewezen. Nobl, die vermeldt, dat hij zelfs na geprotraheerde kuren met thyreoidpraeparaten geen bespoediging der genezing kon constateeren, vindt, dat de mededeelingen over de werking der eierstokpraeparaten zeer tegenstrijdig zijn; z.i. werken de verschillende testispraeparaten hoogstens toniseerend. Ook thymuspraeparaten kunnen niet op resultaat bogen terwijl de insuline therapie het experimenteele stadium nog lang niet gepasseerd is. Deze wijze van behandeling heeft \ ooral in Frankrijk de aandacht tot zich getrokken. Maar terwijl men dat aanvankelijk niet deed, stelt men thans reeds den eisch, dat eerst op hyperglycaemie en hypercholesterinaemie onderzocht worden moet. Van algemeene erkenning dezer therapie is men nog ver verwijderd.

Hier moge terloops op de gunstige uitwerking van het insuline op bij diabetes voorkomende xanthomen gewezen worden. Daarvan namen wij bij een drietal gevallen belangrijke verbetering, respectievelijk genezing waar. Bij onzen laatsten patiënt, een man van 46 jaar, waarbij het bloedsuikergehalte nuchter 1.52 mg. % was (de urine bevatte 3.6 % Glucose), het cholesterine gehalte aanvankelijk 408 mgr. % bedroeg, verdwenen de xanthomen zienderoogen na vier weken behandeling met inspuitingen van insuline en passend dieet. Toepassing van insuline kan men ook overwegen bij gevallen van furunculose (of andere vormen van pyodermie) met hyperglycaemie gepaard gaande; men heeft ook gemeend gunstige werking van insuline toegediend in poedervorm waargenomen te hebben bij slecht genezende zweren (ook van schildklierpraeparaten).

Keeren wij nog even tot de psoriasis terug. Mayr, die als bekend aanneemt, dat toeneming van gewicht met verergering der psoriasis samengaat, acht het op grond daarvan begrijpelijk, dat verbetering van de grondstofwisseling door thyreoidpreaparaten en de opvolgende vermagering de efflorescenties gunstig beinvloedt. Silicia

Sluiten