Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nam eveneens aan, dat de pasteuse habitus der psoriatici op gestoorde schildklierfunctie berust. Mayr concludeert, dat men soms bij enkele gevallen wel aanknoopingspunten heeft om aan incretorische stoornissen te denken maar dat de ziekte zelf niet onder dit gezichtspunt te brengen is. Stoipke leidt uit zijn eigen materiaal en uit de literatuur af, dat bij psoriasis meer hyper- dan hypothyreoidie voorkomt ; Strandberg heeft gevallen medegedeeld, waarbij stoornis der sexueele sfeer aangenomen kon worden. Intusschen acht hij het, objectief bezien, zeker, dat bij de meeste gevallen geen bijzondere stoornis van het endocrine of autonome stelsel aantoonbaar is. Maar daarop komt het z.i. ook niet aan, doch wel om die gevallen op te sporen, waarbij die wèl voorkomen om daarmee bij de behandeling rekening te houden. Dit is nu echter iets, dat niet alleen voor de psoriasis maar voor iedere ziekte geldt. Wij kunnen Strandberg slechts bijvallen, wanneer hij zijn overzicht besluit met de opmerking, dat het eenige, dat wij betreffende de aetiologie der psoriasis werkelijk zeker weten is, dat wij daaromtrent niets zeker weten. Daaruit volgt, dat deze dermatose een onuitputtelijke bron voor nauwgezet, geduldig, critisch onderzoek oplevert, waarbij endocrine stoornis slechts één der vele mogelijkheden is.

Een andere huidziekte, waarbij vrij algemeen verband met de puberteit aangenomen wordt is de acne vulgaris-, dat een stoornis van de functie der geslachtsklieren in de eerste plaats overwogen werd ligt voor de hand.

Stick gelooft, dat bij acne-patiënten een drietal verschijnselen met een zekere regelmatigheid voorkomt, dat op een stoornis van de puberteitskiier wijst, nl. Ie. het begin der ziekte in de puberteit; ten 2e: geringe sexueele drang; en ten 3e: een beharingstype, dat met de beharing bij wegvallen der puberteitsklierfunctie overeenkomt (infantiele habitus). Op grond daarvan heeft hij met hormonum masculinum et femininum, thelygaan, testogaan, ovariumpanhormon in den vorm van tabletten of subcutane

Sluiten