Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meening, dat toepassing van orgaanpraeparaten bij acne in sterke mate het karakter van op den gis verrichte proefnemingen draagt. Morris, die thymus-, bijnier- en hypophysispraeparaten gaf, zag geen duidelijk succes.

Stümpke beschrijft, dat Sanchez bij 3 gevallen van ernstige acne bij jonge meisjes, gepaard met hyperthyreoidisme met antithyreoidine succes bereikte. Van ovarium praeparaten zag Stümpke geen bemoedigende resultaten; bij twee gevallen met hypothyreoidie werkte thyreoidine gunstig en vermoedelijk ook hypophysine, per injectie, bij een meisje van 17 jaar. Bij goede indicatie vindt hij deze therapie nog de beste; maar overigens heeft z. i. orgaantherapie bij acne slechts tijdelijke uitwerking en is niet in staat recidief te voorkomen. Over rosacea, resp. acne rosacea is nog minder van beteekenis te zeggen.

En hetzelfde kan men van de alopecieën beweren; overal stuit men op mededeelingen van casuistischen aard; op min of meer enthousiaste overtuigingen; maar een grondig gefundeerde zienswijze, die op critisch onderzoek berust ontbreekt tot dusver. Of de mededeelingen van den laatsten tijd, dat gonadotrope praeparaten (w.o. pregnyl) bij seborrhoische kaalheid gunstig werken, bevestigd zullen worden, moet worden afgewacht. Want bij de alopecieën, met name bij de alopecia areata treft men weer zeer verschillende opvattingen aan. Buschke b.v. zoekt de oorzaak in centrale, in het endocrien-sympathische stelsel gelocaliseerde stoornissen. Sabouraud maakte er opmerkzaam op, dat ziekten van de ovaria en de testes met haaruitvallen gepaard kunnen gaan. Hij nam de ziekte waar in de zwangerschap en na ovariotomie. Genner ^ 011 d bij 70 gevallen bij onderzoek der grondstofwisseling noch duidelijke hypo-, noch hyperthyreoidie; hij vond evenmin stoornis van de hypophyse. Galewski zag, bij een vrouw met uitgebreide alopecie van het capillitium, de haren na wegnemen van een groote ovariaalcyste weer terugkomen. Stümpke op zijn beurt leidt uit de literatuur af, dat verschillende endocrine klieren van

11 16

Sluiten