Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beteekenis zijn en vindt voor de therapie vooral schildklierpraeparaten van gewicht. Daarentegen komt Strandberg tot de slotsom, dat de werking der orgaanpraeparaten bij alopecia areata nauwelijks als een bewijs voor den endocrinen oorsprong heeft geimponeerd. Want, zegt hij, in de overwegende meerderheid van de gevallen is het resultaat gering, al deel en ook enkelen min of meer gelukte kuren mee. Lowenberg, die van meening is, dat men bij alle hardnekkige en ernstige gevallen een „proef" met een pluriglandulair praeparaat moet nemen, zag bij een dergelijken patiënt „schlagartig" volledig herstel met leptormon; een recidief, dat na korten tijd ontstond werd op dezelfde manier met succes behandeld. Schreuss op zijn beurt zag geen gevolg van groote doses ovanorm.

Strandberg en anderen vermelden, dat bij zwangeren, die aan alopecia totalis leden, het haar terugkwam-, eenigen tijd na den partus viel het haar weer uit om bij een volgende zwangerschap wederom terug te komen. Maar dergelijke, opzichzelf niet onwetenswaardige feiten, die met vele te vermeerderen zouden zijn, hebben tot nu toe ons inzicht in de aetiologie niet verhelderd. Zij maken echter de hier en daar aangegeven successen met menformon ten deele begrijpelijk. Verder onderzoek is zeker gewenscht, dit geldt ook ten opzichte van de genezende werking van menformoninjecties bij pruritus vulvae. Vermelding verdient nog het feit, dat men bij pyodermia profunda en andere dermatosen gunstigen invloed van de toediening van leverpraeparaten beschreven heeft. Gebruikt wordt meestal campolon of een ander, anti-anaemiepraeparaat (b.v. pernaemon), dat echter nog tal van andere factoren bevat. Br is dan ook geen reden de uitkomsten van de therapie met de a. p. factor in verband te brengen.

Het is overbodig op andere huidafwijkingen, zooals vitiligo, ichthyosis, acrodermatitis atrophicans, acanthosis nigricans, dermatitis dysmenorrhoica, neurofibromatosis, pemphigus, nagelafwijkingen enzoovoort in te gaan. Want al heeft men bij alle gepoogd verband te

Sluiten