Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SEXIUM EN EXDOCRIXON door Prof. Dr. E. LAQUEUR, Amsterdam.

INHOUDSOPGAVE:

Blz.

„Oud worden"; noodzakelijkheid daarvan onzeker 247 A. Definitie van het senium 248

Is het senium pathologisch? 249

Bejaardheid tegenover seniliteit 249

Verandering der persoonlijkheid, ten deele psychisch 249

B. Beteekenis endoerine stelsel voor senium. . . . 250 I. Endocr-ine veranderingen als oorzaak van

het senium 250

a. Betrekkelijke waarde van een causale

beschouwing 250

Keuze van therapie ten deele onafhankelijk van oorzaak 251

b. Ouderdomsveranderingen van endoerine

organen, en wel in 252

1. Geslachtsklieren 253

a. Ovarium 253

/?. Testikel 254

2. Schildklier 257

3. Parathyreoidea 260

4. Hypophyse 260

5. Bijnier 262

II. Bol van het endoerinon bij ouderdomsziekten. 263

a. Modificaties van ziekten in 't senium

(borstkasorganen, maagdarmkanaal, infectieziekten) 264

b. Echte ouderdomsziekten 265

Ziekten van beenderen en gewrichten. 265

Aandoeningen van de huid 266

Tumoren 267

Sluiten