Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met andere woorden: wij tasten nog in het duister.

Ook hier geldt weer als boven bij de testes, van hoeveel belang het zou zijn, om nauwkeurige autoptische gegevens te verzamelen en deze met waarnemingen gedurende het leven te combineeren. Indien men meer pathologischphysiologisch dan pathologisch-anatomisch georienteerde laboratoria zou bezitten, waarheen men ook niet ten gevolge van ziekte gestorven dooden zou brengen, dan zou men reeds iets verder kunnen zijn.

3. Parathyreoidea

Het gewicht van dit orgaan schijnt tot het 50ste jaar toe te nemen, van een vermindering op hoogen leeftijd is niets gebleken. Histologisch wordt een vermeerdering van interstitieel vetweefsel en ook van het lipoidgehalte in de cellen beschreven, alsook een zeer matige vermeerdering van het bindweefsel. Ben atrophie van dit orgaan in den ouderdom vindt men nergens vermeld.

4 Hypophyse

Dit orgaan heeft, zijn grootte in aanmerking genomen, verreweg den sterksten invloed op het geheele organisme en neemt een belangrijke plaats in in het endocrine systeem. De merkwaardige ,,werlcing van het kleine''1, blijkt uit den machtigen invloed, die uitgaat van het slechts ca. 0,8 g wegende geheele orgaan en de slechts 0,6 g wegende voorkwab.

Het gewicht van de hypophyse neemt met toenemenden leeftijd, vooral bij vrouwen, af en het is vooral de voorkwab, die daaraan hoofdzakelijk debet is, terwijl de achterkwab eerder nog groeit. Algemeene achteruitgang van het gewicht begint ongeveer bij het 50ste jaar.

Microscopisch zien wij veranderingen vooral in de voorkwab, die zich als een atrophie voordoen, daar de nesten en strengen der cellen smaller zijn geworden en het aantal kliercellen, waaruit ze bestaan, verminderd is.

Sluiten