Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met andere stoffen, die op zich zelf onwerkzaam zijn, de werkzaamheid van het testosteron kan worden verhoogd. Men is hier ook nog slechts aan het begin van een zeer interessant probleem.

Het is juist bij deze ziek te, \v;i;i nuui, naar men zegt, de helft der mannen boven de zestig jaar lijden, te hopen, dat de hormoontherapie aan de verwachting zal beantwoorden. Er zou hierdoor dan tevens een voorbeeld worden gegeven, van hetgeen kan worden bereikt, wanneer experiment en kliniek, theorie en praktijk, hand aan hand gaan.

III. Endocrine Ziekten en Ouderdom,

In de voorafgaande hoofdstukken over de verschillende endocrine ziekten hebben de schrijvers bij hun bespreking zelden medegedeeld, of deze bijzondere modificaties gaan vertoonen op hoogen leeftijd of dat zij met de jaren in frequentie toenemen. Wij kunnen hier kort zijn. Het voorkomen van de zielcten van de schildklier neemt met de jaren niet toe, eerder af. Dit zou daaraan kunnen liggen, dat lijders aan ernstige afwijkingen van de schildklier niet oud worden. Toch zijn er gevallen, waar de ziekte eerst op hoogen leeftijd manifest wordt en zich ontwikkelt en waarbij men mag aannemen, dat haar ontstaan reeds jaren terug ligt. Zeker treft men ook patiënten aan, bij wie zich op hoogen leeftijd de ziekte zeer snel met al haar symptomen ontwikkelt, zonder dat men na kan gaan, wat hiervan de oorzaak is en zonder dat lichte afwijkingen uit vroegere jaren uit de anamnese blijken. Soms worden ook psychische traumata als 001-

zaak aangegeven.

H. Schlesinger, aan wien ik bij deze beschouwingen veel heb ontleend, meent, dat de acute ziekte van Basedow in den ouderdom bijna altijd gevolg zou zijn van een jodium-thyreotoxicose. Hij deelt mede, dat vele patiënten (waarschijnlijk op grond van snelle vermagering) met de onjuiste diagnose van een onbekenden tumor in de kliniek komen, terwijl de oorzaak van de ziekte veelal moet worden gezocht in het gebruik van jodium, dat

Sluiten