Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestandaardiseerde geslachtshormoon (menformon) bereid en voor 8 jaren met 4 eenheden per cc aan klinici ter beschikking gesteld, terwijl men hiervan nu 500, 1000 en 50.000 E per cc gebruikt. Van het mannelijke hormoon was pas voor 6 jaren sprake, van preparaten hiervan practisch eerst sedert 4 jaar. Het eigenlijke hormoon uit den testis (testosteron) werd pas voor een kwart jaar ontdekt, gestandaardiseerde oplossingen van het Jiypophyse-voorkwabhormoon zijn eerst 4 jaar in den handel. Yan het corpus luteum-hormoon is sedert 5 jaar sprake en hiervan staan op het oogenblik nog zeer onvoldoende hoeveelheden ter beschikking. Dat speciaal op het gebied van het senium klinische ervaringen ontbreken, wordt misschien daardoor verklaard, dat men door de vele teleurstellingen met vroegere preparaten tot groote voorzichtigheid geneigd is.

De teleurstellingen zijn vanaf het begin van de onderzoekingen van Brown-Séquaed zeer groot geweest en wel omdat bij zijn eerste proefnemingen naar alle waarschijnlijkheid alleen zekere eiwitreacties een rol hebben gespeeld; later werden de preparaten beter gezuiverd, waarmee veelal echter volledig verlies van de werkzaamheid gepaard ging. Het suggestieve element kon natuurlijk bij een gedeelte van de preparaten behouden blijven.

Aan den anderen kant dient te worden gezegd, dat wij op het oogenblik niet met zekerheid kunnen beweren, dat in orgaanextracten, waarin wij ook nu door geen van onze echte „hormoonreacties" in staat zijn één der ons bekende hormonen aan te toonen, niet toch nog stoffen aanwezig zijn, die bij menschen een specifieken invloed kunnen uitoefenen. Wij zeggen dit, omdat ons enkele gunstige waarnemingen bekend zijn, na toediening van waterige testes-extracten met physiologische keukenzoutoplossingen als controles, waarbij suggestie uit te sluiten was.

Hoewel dan ervaringen met hormonen op dit gebied bij menschen ontbreken, kunnen wij toch op bepaalde, niet te misduiden, waarnemingen bij dieren wijzen en hierop een toekomstige therapie bij menschen met groote waarschijnlijkheid opbouwen.

11

19

Sluiten