Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het feit, dat zoowel vrouwelijke als mannelijke gecastreerde dieren, die in zeker opzicht met bejaarde menschen te vergelijken zijn, door hormonen in een „verjongden" toestand terug te brengen zijn, geeft ons het recht te verwachten, dat voldoende toevoer van geslachtshormonen een reeks van ouderdomsverschijnselen zal kunnen doen verdwijnen en de normale functies doen herstellen. Daar wij meenen — zonder dit natuurlijk te kunnen bewijzen — dat bij de operatieve methodes de resultaten hoofdzakelijk berusten op vermeerderde interne secretie, uitgaande van de geslachtsorganen zelf of van hypophyse-stoffen, zou de hormonale therapie op den duur de operatieve kunnen vervangen.

Vrouwelijk hormoon. Zonder dat wij op bijzonderheden behoeven in te gaan, is bekend, dat men bij gecastreerde zoogdieren met voldoende hoeveelheid z.g. follikelhormoon (oestron, menformon) de bronst wederom kan opwekken (veranderingen van den uterus, van de vagina) en een groei van den uterus en van de mamma enz. teweeg brengen, dat wij door corpus luteumhormoon een opbouw van het uterusslijmvlies verkrijgen en dat bij onderbreken van de toediening een toestand kan ontstaan, die geheel met die van de menstruatie is te vergelijken. Welke verdere somatische en ook psychische veranderingen zich daarbij in het dier afspelen, weten wij slechts ten deele. Een aanwijzing van een psychische beïnvloeding langs hormonalen weg geven wellicht proeven uit den allerlaatsten tijd, waarbij een gedrag, dat als uiting van moederinstinct beschouwd wordt, ook kunstmatig kon worden opgewekt.

Wat het mannelijke hormoon betreft, geldt hiervoor principieel hetzelfde, d. w. z. ook hiermede kan men de secundaire geslachtsorganen stimuleeren en hiermee gepaard gaande en verband houdende psychische veranderingen te voorschijn roepen (terugkeeren van het kraaien en het treden bij behandelde kapoenen enz.). Doordat wij voor kort nog niet de beschikking hadden

Sluiten