Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgens Zondek door de toxische verontreinigingen door schudden met aether te verwijderen, hetzij volgens Robson met behulp van een ietwat ingewikkeld procédé (neerslaan met sulfosalicylzuur, filtreeren en neutraliseeren).

Alles tezamen is er gewoonlijk een kleine week mee gemoeid eer een aanvrager een goed gedocumenteerd antwoord kan hebben gekregen; het is dus begrijpelijk dat men op middelen heeft gezonnen om het verloop te bespoedigen. Zondek heeft nu gevonden dat toevoegen van glucose de werkzaamheid kan versterken, zoodat reeds na 2—3 dagen de ovaria kunnen worden uitgenomen. Ook past men wel een alcoholprecipitatie in de urine toe voor hetzelfde doel; het hormooncomplex slaat met alcohol neer en men kan na verwijdering van de vloeistof laag het precipitaat in minder water oplossen dan er tevoren urine was. Deze vloeistof werkt dan wederom sterker, dus sneller. Verder wordt de reactie versneld door de dieren bloot te stellen aan rood licht. Het is evenwel de vraag of al deze complicaties werkelijke verbeteringen beduiden.

De op de aanwezigheid van gonadotrope hormonen berustende werking van zwangerenurine is geenszins tot de muis beperkt. In beginsel zou men met elke gewenschte diersoort een zwangerschapsreactie kunnen uitwerken; in de praktijk is dit behalve voor de muis verricht voor het konijn en wel door Friedman. Vooropgesteld zij, dat het konijn op een belangrijk punt van de meeste andere zoogdieren afwijkt: het mist de spontane rhythmische ovulatie. Geslachtsrijpe vrouwtjeskonijnen blijven langen tijd in het stadium van rijpe follikels (geprotaheerde bronst) tenzij een coitus plaats vindt. Deze behoeft niet te leiden tot het deponeeren van levende spermiën in de vagina. De coitus als zoodanig (dus bijv. ook die met een gevasectomeerd mannetje) is voldoende om een ovulatie te doen plaats vinden. Hoogstwaarschijnlijk gaat bij den coitus een sensibele prikkel langs de zenuwen naar de hersenen, van waaruit een secretorische prikkel naar de hypophyse wordt

Sluiten