Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezonden (hypophysereflex!). De hypophysevoorkwab scheidt daarop zooveel gonadotroop hormoon uit als noodig is om binnen eenige uren een ovulatie te doen ontstaan, gevolgd door luteïnisatie. Het konijn heet dan pseudozwanger (welke naam overigens voor ernstige critiek vatbaar is). Men kan nu deze hypophysefunctie vervangen door één enkele inspuiting van gonadotroop hormoon resp. zwangerenurine. Het is daarvoor niet eens noodig dat het konijn tevoren in geprotaheerde bronst verkeert. Immers zijn de follikels nog onvoldoende rijp, dan kan het gonadotroop hormoon ze aanzetten om de rijping te voltooien waarna direct follikelsprong volgt. Het konijn mag niet al te jong zijn, want dan is één inspuiting niet toereikend; het mag ook, om begrijpelijke redenen, niet zwanger of „pseudozwanger" zijn en moet daarom 4 weken geïsoleerd zijn.

De praktijk der reactie van Friedman is dus als volgt. Een aan bovenstaande eischen voldoend konijn krijgt, al of niet na proeflaparotomie, intraveneus (oorader) 5—10 cc. versche urine. Na 24 uur vindt men in geval van positiviteit macroscopisch zichtbare ovulaties of haemorrhagische follikels in het door laparotomie blootgelegde ovarium. Bij negatieve uitkomst kan een eveneens ingespoten tweedekonijn na48uurworden onderzocht.

Het groote voordeel van de reactie van Friedman schuilt in de snelheid. De betrouwbaarheid zou iets bij die van Aschheim en Zondek achterstaan. Ook zijn konijnen duurder dan muizen. Daartegenover staat echter, dat hetzelfde konijn bij herhaling kan worden gebruikt. Waarschijnlijk zou de herhaalde buikopening te vermijden zijn, indien men de proefdieren voorzag van een buikvenster.

Een andere variant op dereactievanAscHHEiMenZoNDEK stamt van Beiprich. Deze gebruikt jonge vrouwtjesratten en geeft aan 30 uur na inspuiting van eenige ccm urine aan den bloedrijkdom en de grootte der ovaria de diagnose te kunnen stellen.

De gonadotrope hormonen zetten niet alleen ovaria doch ook testikels tot hormoonproductie aan. Ook bij

Sluiten