Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treksel uit de voorafgaande hoofdstukken wat betreft de indicaties en de toepassingen der verschillende geneesmiddelen. Hierbij zullen natuurlijk ook enkele niet principieele afwijkingen voorkomen van de in de andere hoofdstukken gehuldigde opvattingen.

Yooraf wil ik nog op enkele belangrijke punten de aandacht vestigen.

Niet slechts door het meerendeel der artsen maar ook in bijna alle boeken worden de begrippen orgaan- en hormoonpreparaten niet voldoende uit elkaar gehouden. Yoor ingewijden maakt het echter denzelfden indruk, wanneer men gedroogde papaver en gekristalliseerde morphine over één kam scheert als wanneer men dit doet met gedroogde ovaria (Ovarnon) en een vrouwelijk geslachtshormoon (Menformon). Het gemeenschappelijke van orgaan- en hormoonpreparaten was oorspronkelijk het materiaal, waaruit ze werden bereid, n.1. dierlijke organen. Dit geldt weliswaar ook nu nog voor een groot deel, echter niet onvoorwaardelijk.

Orgaanpreparaten kunnen hormonen bevatten, doen dit echter lang niet altijd en vaak slechts in nauwelijks te meten hoeveelheden; hormonen Tcunnen, zooals wij zeiden, uit organen worden geëxtraheerd, maar worden ook reeds gedeeltelijk synthetisch bereid. In het ideale geval weet men dan van zulke hormoonpreparaten ook om zoo te zeggen „chemisch" alles, van de orgaanpreparaten practisch niets. Van deze laatste kan men vaak niet eens vaststellen, of een bepaald orgaan als uitgangsmateriaal heeft gediend, m.a.w. of de betreffende opgave van den fabrikant op het etiket juist is. Men weet slechts, dat dergelijke orgaanpreparaten een aantal bestanddeelen bevatten, die zeer sterk kunnen verschillen bij het gebruik van verschillende organen. Men kan de samenstelling ongeveer door de volgende formule weergeven:

Orgaanpreparaat = 27 xx j1 + x2 y2 + xn yn

d.w.z. het is de som van een onbekend aantal bestanddeelen (b.v. n), waarvan ieder bestanddeel afzonderlijk

Sluiten