Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met speciale inachtneming van die van Nederlandschen oorsprong-, deze worden ook in de eerste plaats genoemd, voor zooverre hiervan niet om historische redenen wordt afgeweken.

In welke volgorde men ook de preparaten bespreekt, deze is volkomen willekeurig. Zooveel mogelijk hebben wij ons gehouden aan de alfabetische volgorde van het oorspronkelijke uitgangsmateriaal in de op het oogenblik nog gebruikelijke Latijnsche en Grieksche benamingen. Bovendien geven wij in dit geval in plaats van de inhoudsopgave, die aan de andere hoofdstukken voorafgaat, een uitvoerig alfabetisch register om het opzoeken te vergemakkelijken.

Ook die preparaten, die geen endocrine organen als uitgangsmateriaal hebben, doch synthetisch of uit andere grondstoffen (b.v. urine) worden bereid, worden toch ingedeeld bij die organen, waarmede men ze met meer of minder recht meent in verband te kunnen brengen, omdat de oorspronkelijk uit deze organen bereide stoffen in werking met hen overeen kwamen. Dat hierdoor het principe van zich naar den oorsprong te richten, wel eenigszins wordt vertroebeld, is begrijpelijk.

Sluiten