Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanbevolen alleen of in combinatie met $ecaZe-preparaten. Deze combinatie is bij event. optredenden collaps niet zonder gevaar, zoodat men ook bier zeer voorzichtig moet zijn. Aan den anderen kant zij er op gewezen, dat men Secale niet vóór volledig einde van de geboorte, dus ook pas na verwijdering van placenta en event. resten, gebruiken mag.

In verband met de werking op gladde spieren in het algemeen werden de hypophyse-achterkwab-extracten bij kraamvrouwen aanbevolen met het doel, de blaas gemakkelijker te ledigen; bij echten post-operatieven ileus is niet pituitrine maar choline meer op zijn plaats.

Ook als bloeddrukverlioogend middel zijn de hypophyseachterkwab-extracten in het bijzonder bij shocfc van groot belang, gezien hun langdurende werking tegenover de korter durende van adrenaline. Hierbij komt nog een invloed door dichtknijpen van de zgn. bloedreservoirs (milt), waardoor de hoeveelheid van het circuleerend bloed verhoogd wordt. Eveneens kunnen de extracten bij beri-beri, door vermindering van bloedophooping in de aderen ( Wenckebach). den patiënten het leven redden. Aan den anderen kant is bij een verzwakt hart groote voorzichtigheid geboden, omdat misschien door de coronaire vaatvernauwing een verhoogde arbeid niet kan worden verricht en zoodoende het hart in gebreke kan blijven. Dus geen middel bij hartziekten!

De werking op de bronchiaalspieren (verwijding) speelt bij asthma broneMale een belangrijke rol en juist hier zijn achterkwab-extracten, in het bijzonder in combinatie met adrenaline, een uitstekend middel.

Het anti-diuretische effect maakt de extracten nog altijd tot het beste middel bij diabetes insipidus.

Hormoonpreparaten sensu strictiori bestaan nog niet, toch zijn de meeste preparaten wel zoo ver gezuiverd, dat ballaststoffen waarschijnlijk de werking van de zuivere stof niet meer beïnvloeden.

Sluiten