Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Preparaten

Nu wij tegenwoordig over betrouwbare gestandaardiseerde preparaten beschikken, verdient het de voorkeur, slechts deze te gebruiken. Wij noemen:

a. Extracten uit de achterkwab

Extractum lobi posterioris glandulae pituitariae bovis sive suis, Liquor Hypophyseos Bovis sive Suis, Achterkwabextract van het Rund of van het Varken. Dit in de A. en W.x) der Pharmacopee opgenomen preparaat wordt bereid uit het eveneens in deze A. en W. opgenomen Pulvis lobi posterioris glandulae Pituitariae Bovis sive Suis, Pulvis Hypophyseos Bovis sive Suis, Achterkwabpoeder van het Rund of van het Varken, waarvoor eveneens een bereidingswijze is opgenomen.

De aard van den inhoud, de diersoort, de sterkte in eenheden per cm3, jaar en maand van de bereiding moeten op de ampullen, waarin het extract wordt afgeleverd, zijn aangegeven. Mede moet op de verpakking zijn vermeld, of een, en zoo ja, welk conserveeringsmiddel is toegevoegd, alsmede de datum, tot welken de bereider de deugdelijkheid van het preparaat waarborgt. De inhoud der ampullen moet steriel, helder en zonder afwijkende kleur of reuk zijn. De pH van de vloeistof mag niet minder dan 4 zijn.

TV at het poeder betreft, hiervan eischt de Pharmacopee, dat op de buisjes, waarin het wordt afgeleverd, worden aangegeven de aard, de diersoort, de datum van bereiding en de sterkte van het poeder in eenheden per mg poeder. De eenheid is hierbij de hoeveelheid werkzame stof, vervat in 0.5 mg van het internationale standaardpoeder.

Zoowel het extract als het poeder moeten op een koele plaats en buiten invloed van het licht bewaard worden. Bij het poeder is voorgeschreven, dat een eenmaal geopend buisje dadelijk weer moet worden dichtgesmolten of

1) A. en W. = komt voor in de eerste Aanvullingen en Wijzigingen op de Vde uitgave van de Ned. Pharmacopee.

Sluiten