Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhooging van de dosis tot het vier- a vijfvoudige overeenkomt). In gevallen, die op deze doses niet reageeren, kan men gerust het tien- en meervoudige daarvan geven. Ook gevallen van hypo- en oligomenorrhoe en sommige secundaire amenorrhoeën (na partus en abortus) reageeren gunstig. Andere indicaties zijn zoogenaamde endocrine gewrichtsstoornissen, waartoe gerekend wordt een in het climacterium optredende arthritis deformans en rheumatoïde aandoeningen, die soms met de menstruatie verergeren; bepaalde huidaandoeningen, zooals impetigo herpetiformis, sommige gevallen van acne en van alopecie; vaataandoeningen, en wel de ziekte van Burger (thrombo-angiitis obliterans) en sommige gevallen van gangraen (morbus Baynaud) en moeilijk genezende ulcera. De hiervoor te ge^ en doses kunnen hoog opgevoerd worden, b.v. per week 3 x 10.000 E. of 1 x 50.000 E. Een zeker percentage van gevallen van retinitis pigmentosa reageert gunstig op menformon. Het is zeer moeilijk, richtlijnen voor de doseering te geven, omdat bij vrijwel al de genoemde indicaties reeds met minimale hoeveelheden (40 tot 100 E. per injectie) resultaten werden verkregen, terwijl sommige schrijvers, in gevallen, die niet reageeren, de dosis tot het 100- en zelfs tot het 1000-voudige hiervan hebben opgevoerd. Dit laatste geldt vooral voor hardnekkige amenorrhoe. Schadelijke gevolgen van overdoseering zijn tot nu toe niet bekend. Menformon wordt ook toegepast bij te vroeg geboren kinderen (40 tot 100 E. per dag subcutaan, eventueel ook in olie-oplossing met saccharine per os).

Preparaten:

Op het oogenblik zijn er haast geen preparaten meer, die nog uit het oorspronkelijke uitgangsmateriaal, het ovarium, worden bereid. Hiertoe dient nu de urine van zwangere paarden en in de meeste gevallen wordt slechts het hieruit bereide zuivere kristallij ne product gebruikt.

\ edertandsch (tevens het eerste hormoonpreparaat op

Sluiten