Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorzaakt, heette tot dusverre een konijnen-eenheid; deze is grooter dan verschillende andere, in gebruik zijnde en minder scherp gedefinieerde eenheden. De bereiding van het zuivere product is Slotta en ook Butenandt gelukt. Het is chemisch zoowel met menformon als met het mannelijke hormoon uit de urine, androsteron verwant en evenals deze beide laatste stoffen af te leiden van het cholesterine. Op de laatste standaardisatie-conferentie uitgaande van den "Volkenbond, is als internationale eenheid de werking van 1 mg progesteron vastgesteld. Ze komt met de tot nu toe gebruikte konijneneenheid practisch overeen. Progesteron is aangewezen bij habitueele abortus en ter aanvulling van de menformon-behandeling, wanneer het er om gaat, den volledigen menstrueelen cyclus bij afwezigheid van de ovaria, of wanneer deze in het geheel niet functioneeren, na te bootsen. Verder in gevallen van menorrhagieën, waar men aan een versterkte werking van het follikelhormoon en onvoldoende werking van het corpus luteum-hormoon denkt. Yoor de gecombineerde behandeling met follikelhormoon en progesteron bij zware amenorrhoeën wordt door Katjfmann het volgende schema aanbevolen:

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

| 1 | 2 3 | 4 | 5 6

' | 8 | 9 10 | 11 | 12 13

14 1 15 16 17 18 19 20

"

21 22 : 23 I 24 § 25 § § 26 § § 27 §

©iïeij e^co'

Follikelhormoon 50.000 M. E.

: Corpus luteum-hormoon k 10 K. E.

g Menstruatie.

In gevallen van menorrhagieën werd reeds met 1 konijneneenheid dagelijks,gedurendeöa 6 dagen,een resultaat bereikt.

Sluiten