Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Preparaten, alle in ampullen in olie-oplossing :

Nederlandsche: Progestine (Organon) 1 cm3 = 1 intern, eenheid.

Duitsch: Luteogan (Henning) 2 cm3 = 1 Knaus-eenh.; Progestin (Degewop) 1 cm3 = 1 intern, eenh.; Proluton (Schering), in amp. a 2, resp. 20 klin. eenh. Er dient opgemerkt, dat de door Schering gekozen klinische eenheid slechts 1/3 van een konijnen-eenheid bedraagt, en de door Henning gekozen Knaus-eenheid op een andere biologische werking is gebaseerd.

Andere extracten: Behalve de genoemde orgaanpreparaten en de gezuiverde hormoonpreparaten, worden nog extracten uit het ovarium in den handel gebracht, waaraan door klinici een zekere werking wordt toegekend, al kan deze niet op hun gehalte aan één van de bekende ovariaal-hormonen berusten (zie het boven over extracten gezegde). Wij noemen hier vooral de Zwitsersche preparaten Agomensine en Sistomensine (het eerstgenoemde in water-, het tweede in olie-oplossing en in dragées). De aan de bereiding van deze preparaten oorspronkelijk ten grondslag liggende physiologische opvatting, dat het ovarium een hormoon bereidt, dat de menstruatie aanzet (Agomensine) en één, dat ze remt, moet als verouderd worden beschouwd. Het Sistomensine, dat uit „Gesamtovarien" wordt bereid, bevat in 1 cc 0,02 konijnen eenh. progesteron, en een kleine hoeveelheid follikelhormoon.

PANCREAS (alvleeschklier)

Het pancreas heeft zoowel een uitwendige als een inwendige afscheiding; de producten van beide komen voor substitutie-therapie in aanmerking.

Ie. Uitwendige afscheiding. Het pancreas-secreet bevat trypsine, een diastase en een lipase. Bij de gebruikelijke bereiding van pancreas-tabletten bestaat het gevaar, dat de enzymen beschadigd worden. De lipase schijnt het meest gevoelig te zijn; derhalve wordt door sommigen het lipase-gehalte als het beste criterium voor de kwaliteit van

Sluiten