Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berg of Prana) a 0.05 g. Ook hiervan is het nut zeer twijfelachtig.

Extracten: Extr. Para-TJior-Mone (Lilly), ampullen al en 5 cm3,geijkt,'per cm320 Collip-eenheden. Gebruik individueel. Als eenige strikte indicatie komt de parathyreoprive tetanie (na struma-operaties) en de idiopathische in aanmerking. Bij alle andere vormen van tetanie doet men beter, vitamine D en calcium toe te dienen: deze stoffen hebben ook bij de parathyreoprive tetanie naast het hormoonpreparaat zeker een gunstige werking.

Andere preparaten zijn, niettegenstaande de fabrikant een ijking aangeeft, in mindere mate te vertrouwen.

Als nieuwste, waarschijnüjk binnen kort te verkrijgen, preparaat ter bestrijding van parathyreoprive tetanie zij hier het A. T. (10) (Holtz) genoemd, dat bij bestraling van ergosterine ter bereiding van vitamine D als bijproduct ontstaat.

SUPRAREN (bijnier)

De bijnier bestaat uit schors en merg.

a. Bijniermerg

Dit behoort tot het zoogenaamde chromaffine systeem, en hieruit wordt het adrenaline (synoniem suprarenine, epinephrine, levorenine) bereid. Orgraanpreparaten hebben geen beteekenis. Het hormoon wordt ook synthetisch bereid en wordt parenteraal toegediend, of plaatselijk geappliceerd (neus- en mondslijmvlies). In den laatsten tijd schijnt men uit de bijnier nog een verbinding ■\ an het adrenaline te hebben afgescheiden, die werkzamer is dan het adrenaline zelf (Novadrenine van v. Szent GiöRG"ii). Het adrenaline heeft over het algemeen een gelijksoortige werking als een prikkeling van den sympathicus. (Vernauwing van de bloedvaten, verhooging van het bloedsuikergehalte, van den bloeddruk en de hartfrequentie, verwijding van de pupil, en bij overgevoelige personen verwijding van de bronchiaalspieren.)

Toepassing: De gewichtigste is praktisch die bij plaat-

Sluiten