Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

selijke verdooving, zoowel bij oppervlakte-anaesthesie (vertraging der resorptie en synergisme met cocaïne), als ook bij diepte-anaesthesie (novocaïne, tutocaïne, enz.); subcutaan bij shock, urticaria, asthma bronchiale; plaatselijk bij neusbloeding, tandvleescTibloeding, vasomotorische coryza. De gebriükelijke oplossingen zijn 1 : 1000. Dosis 0.1 tot 1 cm3.

Preparaten:

Nederlandsch: Adrenaline Organon (niet synthetisch), adrenaline Prana.

Buitenlandsch: Adrenaline Parke Davis, Suprarenine (Hoechst).

b. Bijnierschors.

De bijnierschors is voor het leven onmisbaar, hoewel het wezen van haar functie nog niet precies bekend is. De orgaantherapie (eten van versche bijnieren) werd aanbevolen door Muirhead bij de ziekte van Addison. Ook wordt in den laatsten tijd nog opgegeven, dat het innemen van bijnierpoeder bij deze ziekte als adjuvans kan dienen (Stannus).

Extracten. Rogoff bij Stewart, Swingle en Pfiffner in Princeton en F. A. Hartman zijn, onafhankelijk van elkaar, er in geslaagd, extracten te bereiden, waarvan de onderhuidsche inspuiting bijnierlooze dieren gedurende onbeperkten tijd in leven houdt. Onder den invloed van deze extracten, door Hartman Cortine genoemd, wijken de voornaamste verschijnselen van bijnierinsufficiëntie, te weten moeheid en gebrek aan eetlust, vermindering van de urine-uitscheiding, verhooging van het reststikstofgehalte in het bloed, verhoogde keukenzoutuitscheiding, indikking van het bloed, daling van het bloedsuikergehalte en van het glycogeengehalte in lever en spieren. Over de vraag, welk van deze symptomen de primaire rol speelt, heeft vrijwel elke onderzoeker zijn eigen meening. Men heeft getracht, een eenigszins gehjkmatige samenstelling van dergelijke extracten te waarborgen, door die hoeveelheid te bepalen, die nog juist in staat is, een bijnierloozen

Sluiten