Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men meestal weer zeer hooge doses noodig, om ze in evenwicht te brengen. De bloeddruk en de pigmentatie reageeren dikwijls minder goed dan de adynamie en de stofwisseling. Men heeft stoffen met adrenaline-achtige werking (sympatol, ephetonine etc.) als adjuvantia aanbevolen.

2. Bij andere ziekten. De ervaringen zijn nog zeer schaarsch, daar het hier hoofdzakeüjk gaat om ziekten van het zenuw- en spierstelsel, waarbij elk middel, ook dat, wat misschien nauwelijks kans biedt op succes, moet worden beproefd. Wij geven ze hier in het kort weer.

a. Bij amyotrophische lateraal sclerose, progressieve spier atropMe, dystrophia musculorum wordt beweerd, dat met 5—6 cc van de gebruikehjke preparaten, zelfs met 1 cc reeds belangrijke successen zijn gezien.

b. Bij de ziekte van Simmonds.

c. Bij zware uitputtingstoestanden na infecties en intoxicaties en ter verhooging van het weerstandsvermogen.

Preparaten

Nederlandsch: Cortine (Organon). Flacons 10 cm3 1 cm3 = 50 g versche bijnier (1 cm3 of minder moet in staat zijn, een bijnierlooze rat in zoo verre te herstellen, dat de vermoeieniskromme van den gastrocnemius weer normaal wordt).

Amerikaansch: Eschatine (Parke Davis & Co.).

Engélsch: Eucortone (Allen en Hanbury).

TESTIS (teelbal)

Met zekerheid staat vast, dat de inwendige afscheiding van de testes noodzakelijk is voor de normale ontwikkeling van de secundaire mannelijke geslachtskenmerken. Een invloed op de libido en de potentie is niet met even groote zekerheid aangetoond; deze kunnen althans ook bij castraten nog langen tijd blijven bestaan.

Naar de mogelijkheid om de testes als aphrodiasiacum toe te passen, is sedert lang telkens weer gezocht. Ook

Sluiten