Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenstelling der preparaten natuurlijk niets meer bekend wordt. Immers, door een dergelijke standaardisatie van het samengestelde poeder kan slechts de sterkte van één of meer biologische werkingen worden vastgesteld, en deze zoo mogelijk met die van een standaardpreparaat worden vergeleken. Op het oogenblik ontbreekt nog zulk een standaardpreparaat.

Onder de tegenwoordige methoden van standaardisatie kunnen de volgende worden genoemd:

De versnelling van de gedaanteverwisseling van kikkerlarven, de verhooging van het weerstandsvermogen van muizen tegen vergiftiging met acetonitril, de vermindering van het glycogeengehalte in de lever van caviae en de gewichtsafname van deze dieren. De laatstgenoemde methode (Kreitmair) wordt tegenwoordig herhaaldelijk toegepast. Als cavia-eenheid (C.E.) geldt die hoeveelheid van een schildklierpreparaat, die na toediening per os gedurende 6 dagen het lichaamsgewicht van caviae (van 250—300 g) met 10 pCt. doet dalen. De doelmatigste methode, maar wegens de technische moeilijkheden de minst gebruikte, is de standaardisatie door bepaling van de stofwisselingsverhooging bij dieren of nog beter bij menschen.

De hoofdindicatie van schildklier als orgaanpreparaat is de hypofunctie der schildklier. Deze is het meest uitgesproken in gevallen van aangeboren of later verkregen myxoedeem. Hien oor is dan een blijvende, slechts om de 2 maanden door een pauze van 1—2 weken onderbroken, behandeling noodig, om de ontbrekende functie geheel te herstellen.

W elke hoeveelheden (deelen van grammen) dagelijks noodig zijn in verschillende gevallen, kan slechts door voorzichtig probeeren beslist worden. Steeds moet aan het gevaar van overdoseering gedacht worden, waarvan het naderen aan verhoogde polsfrequentie, hartkloppingen, transpireeren, gewichtsverlies, nerveuze prikkelingsverschijnselen te herkennen is. Schildkliertherapie kan nuttig zijn bij struma, speciaal in de eerste jaren, voor zoover er geen aanwijzingen zijn voor hyperfunctie (cave jood-Basedow!).

Sluiten