Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GECOMBINEERDE ORGAANPREPARATEN

Men heeft tallooze combinaties van orgaanpoeders en orgaanextracten in den handel gebracht, die aanbevolen worden voor zoogenaamde pluriglandulaire ziekten, een begrip, dat op zichzelf even weinig zegt als b.v. de aanduiding „polysymptomatische ziekte". De geregelde vraag naar dergelijke gecombineerde preparaten in de praktijk wijst er op, dat sommige ervan een zekere werking bezitten, wellicht gedeeltelijk op suggestie berustend. De meeste dezer preparaten bevatten de verschillende bestanddeelen in zoo geringe hoeveelheid, dat deze, met uitzondering van de schildklier,op zichzelf in den toegedienden vorm zeker onwerkzaam zouden zijn. Als indicaties worden dikwijls neurasthenische klachten, oververmoeidheid en dergelijke opgegeven, hetgeen op zichzelf reeds sterk aan de mogehjkheid van suggestieve invloeden doet denken.

Preparaten:

Nederlandscfi: Samengestelde orgaanpreparaten van Dr. Blomberg. Polyglandon (Organon).

Amerikaansch: Eormotone (Carnrick).

Engelsch: Multigland (Armour & Co.).

Amsterdam

Prof. Dr. E. Laquetjr

Sluiten