Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Hypophysis posterior . . 310 Hypophysis posterior prep.

(indicaties) .... 310—312 Hypophysis posterior als

snuifpoeder 310

Hypoplasia genitalis (menformon bij) 322

IJking van bijnierschors-

hormoon 334

IJking van bij schildklierhormoon 332

IJking van corpus-luteum-

hormoon 324

IJking van gonadotrope

preparaten 316

IJking van hyp. post.

preparaten 313

IJking van insuline . . . 328 IJking van mannelijk hormoon 337

IJking van bronstgevende stoffen, menformon, etc.

321, 322 IJking van schildklierpreparaten 340

IJking van thyreotrope hyp. extracten . . 317—318

IJzer 307

Impetigo herpetiforme

(menformon bij) . . . 323 Insuffic. cordis („circul. hormonen" bij). . . . 346

Insuline 327

Insuline, desensibilisatie

overgevoeligheid . . . 328 Insuline, indicaties . 329—331 Insuline, overgevoeligheid 328 Insulinepreparaten . . . 331

Jod-Gorgosaure 343

Jodium (gehalte van

schildklier) 340

Jodotyrine. ...... 342

Blz.

Kallikreïne 332

Kanker (miltextract

bij) 319, 320

Ketohydroxyoestrin . . . 321 Keukenzout (bij ziekte van

Addison) 335

Klimakton 321

Lacarnol 347

Lange en Felix (stof van) 345 Lateraalsclerose (cortine

bii amyotrophische). . 336

Lever 307

Lever (per os) 307

Leverextract (indicaties) .

308—310 „ per injectie. 308 „ per os . . . 308 Leverpreparaten (gecombineerd met maagpreparaten) 309

Leverziekten (insuline bij) 330

Levorenine 333

Lien 319

Lien-tabletten 320

Lipase 326

Liquor hypoph 313

Liver-extract 309

Lugol, oplossing bij ziekte

van Basedow 343

Luteogan 326

Maag 309

Maagpreparaten. . . 308, 309 Maagpreparaten (gecomb.

met leverpreparaten) . 309 Magerzucht (insuline bij) 330 Mannelijke hormonen (indicaties) 338—339

Mannelijke hormonen (uit testes en urine) . 337—338

Menformon 321

Menformon (indicaties)322—323

Sluiten