Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vloeistof is zoutachtig en bevat zoo weinig eiwit, dat zij door koking slechts opaliseert; zij bestaat volgens Berzelius , in 100 deelen, uit:

water 98,40

keukenzout en eitractaardige stof 1 42

albumine 016

in water oplosbare zelfstandigheid (misschien een kalkzout) 0,02.

De vloeibare inhoud van het glasachtig ligchaam heeft eene zamenstelling, die met het in de oogkamers bevatte humor aqueus zeer veel overeenkomst bezit. Bij eene ontleding van het laatste uit het ossen-oog, waaruit ook het glasachtig ligchaam voor de bovengenoemde analyse genomen werd, vond Berzelius:

water 98jl0

keukenzout en een spoor van alkohol-extract . 1,15 albumine, sporen.

in water oplosbare eitractaardige stof . . . 0,75.

100,00.

Het soortgelijk gewigt van hel humor aqueus is bij menschen 1,0053.

physiologie.

liet glasachtig ligchaam en de lens schijnen onafhankelijk van elkander te ontstaan ; het glasachtig ligchaam gelijktijdig met de retina uit een kogelig blastema, aan welks wanden zich de mergzelfstandigheid als het ware nederslaat, zoo als in de hersenen het merg eerst aan de wanden der hersenblazen te voorschijn komt, de lens door inbuiging van het vlies, met welks oppervlakte zij aanvankelijk nog, even als eene klier, door eene naauwe uitlozingsbuis verbonden is (1).

De vezels der lens ontwikkelen zich uit cellen, die bij jonge embryones de kapsel geheel en al vullen. Bij het foetus van een schaap van 6'" lengte vond Yalentin (2) aan de geheele oppervlakte en nagenoeg tot in het midden der lens niet anders dan

(1) IIcscïike in Meckel's Archiv, 1832, S. 17 en v. Ajimok's Zeitsclirift, IV, 274.

(2) v. Ammon s Zeilschr. III, 329. Enturichelungsgesch, S. 203.

g) *

Sluiten