Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van liet ligchaam. Daarbij zinkt zij ineen, en de mondjes der haarzakken , die bij eene turgescerende huid dieper liggen, doen zich op uitpuilingen voor, omdat de haren niet zoo ligt terugwijken en de zelfstandigheid der lederhuid om de uiflozingsbuis en deze om het haar sterker bevestigd is. _ Dit voorkomen der huid is onder den naam van kippenvel bekend. De haarzakken kunnen door de zamentrekking van het geheele huidweefsel ook hunne schuinsche rigting eenigzins veranderen en het haar zich daardoor oprigten, te berge rijzen. De borsttepels bestaan uit dezelfde contractile zelfstandigheid, die in rust vlak uitgespreid ligt, bij prikkeling echter zich van de punt af aan zamentrekt, en daardoor cilindrisch wordt en allengs meer uitsteekt. Door de zamentrekking van het schotweefsel der corpora cuvernosa schrompelt de penis ineen; het bloed wordt uit zijne mazen gedrongen; hij wordt daardoor te gelijk harder en vaster en aan den eikel bleeker.

De irritabiliteit van het bindweefsel onderscheidt zich van die der spieren door de wijze der zamentrekking en door haar gedrag jegens prikkels. De zamentrekking stelt zich slechts langzamerhand in, nog langzamer dan bij de onwillekeurige spieren, en duurt alsdan langer dan bij deze laatste. Zij is niet aan een enkel oogenblik gebonden, zoo als bij de spieren van den tronk, noch rythmisch en peristaltisch voortgaande, zoo als bij de spieren der ingewanden, maar breidt zich gemakkelijk, ook wanneer zij door uitwendige oorzaken is opgewekt, over eene grootere uitgebreidheid uit. Eene zeer eigenaardige eigenschap van het contractile bindweefsel is daarin gelegen, dat het niet willekeurig en niet door regtstreeksche prikkeling tot uiting van deszelfs werkzaamheid wordt aangezet, maar slechts óf sympathisch, door verandering van den opwekkingstoestand van sensibile, misschien ook door prikkeling van eigenlijke spierzenuwen, of door algemeene toestanden der centraalorganen. De tunica darlos reageert niet op het galvanismus, niet op mechanische prikkeling, maar daarentegen op kitteling van de uitwendige huid des scrotums, op aanwending van koude op de huid. Zij tiekt zich zamen bij hevigen aandrang tot stoelgang of urinelozing, nu eens ten gevolge van de prikkeling der gevoelszenuwen van den endeldarm en de blaas, dan weder sympathisch met de sluitspieren dezer deelen, zoo als ook onwillekeurige spieren met

S4

Sluiten