Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eindelijk biedt de vloeistof in de slijmbeurzen, waaraan de opperhuid ontbreekt (1), zeer vele punten van overeenkomst rnet het lidvocht der gewrichten aan. Ook de scheikundige analysen van den inhoud van sereuze zakken, die men wel is waar grootendeels bij ziekelijk vermeerderde ophoopingen onderzocht heeft, hebben geleerd, dat het zoogenaamde afscheidings-product van sereuze vliezen in scheikundige kenmerken met bloed vocht overeenkomt. De vloeistof, welke het hartezakje, de pleura, het buikvlies bevochtigd, is strembaar (2), des te meer, hoe krachtiger en beter het dier gevoed is, en hoe geringer het serum is; zij stremt sneller bij oude dieren dan bij jonge; in zeldzame gevallen bevat de wei in waterzucht grootere hoeveelheden vezelstof (zie het scheikundig gedeelte). Newson vestigt reeds op de overeenkomst van hydropische vloeistoffen met bloedwei de opmerkzaamheid; Berzei.ius vergelijkt ze met bloedvocht, dat met 7 maal zijn volumen zuiver water verdund is.

De ruggeinerg-vloeistof van een gezond paard is door Ciievreul (5) quantitatief onderzocht. Hij vond:

water 98,180.

osmazoom 1,104.

eiwit 0,05ö.

zoutzure soda 0,610.

onderkoolzure soda. ...... 0,060.

phosphorzuren kalk en sporen van koolzuren kalk 0,009.

99,998.

De synovia is met tamelijk gelijke resultaten door Margueron, Vauqueun en Bostock (4), door Joim, en door Lassaigne en Boissel (5) onderzocht. Zij bevat, als opgeloste bestanddeelen, eiwit, extractiefstof, chloorsodium, chloorpotassium , koolzure soda , koolzuren en phosphorzuren kalk. De koolzure zouten zijn waarschijnlijk bij de verbranding uit melkzure ontstaan. Yauqueun vond

(1) Verg. de noot op pag. 43.

(2) IIewsON, Experim. int], II, 103.

(3) Magendtê, Journul de phys. VII, 82.

(4) Meckel's Archiv, IV, G07.

(5) Gmelin's Chemie, II, 1G32,

Sluiten