Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlies ia verhouding tot het kringswijs vezelvlies zeer onbeduidend was of ontbrak; in verreweg het grootste aantal echter was de betrekkelijke dikte der afzonderlijke lagen tamelijk standvastig, en

rige lamellen; enkele malen waren door allen duidelijke kernen gestrooid.

liet hoofdresultaat van hunne onderzoekingen brengen Donders en Jansen in de volgende voorden Lijeen: de slagaderwanden beslaan uit meer of minder regelmatige lagen van elastische vezels of plaatjes, die in liet buitenste vlies met bindweefsel, in het middelste met eene soort van organisch spierweefsel afwisselen, en in liet binnenste onmiddellijk aan elkander raken, terwijl in.eenige slagaders de elastische plaatjes van het middelste vlies worden gemist.

KÜLnKiiR's beschrijving van liet middelste vlies der slagaders wijkt hoofdzakelijk in zoo verre van die van IIenie af, dat hij als element der gladde spiervezels langere of kortere afgeplatte cellen (vezelcellen) met opliggende, eenigzins verlengde kernen beschouwt, en den overgang der kernen in kernvezels, alsmede de ineensmelting der cellen onder elkander, voor dit weefsel ontkent. In de aorta en den stam der ail. ■pulmonalis van den mensch bezitten de contractile vezelcellen in de binnenste lagen van het middelste vlies de gedaante van korte plaatjes; in de buitenste van lange, platte vezels. Zij zouden niet slechts met netten van elastische vezelen of gevensterde vliezen, maar ook met bindweefsellagen, die met overvloedige netten van dikkere kernvezels worden doortrokken, afwisselen. Slagaders van het kaliber der carotis r popiilea, tibialis ant. enz. vertoonen in het kringswijs vezelvlies overwegende musculeuze lagen met sierlijke, schroefvormige vezelcellen, en daar naast bindweefsel met overvloedige netten van dikke kernvezels. In nog kleinere slagaders (onder de 4/s'" doormeting) zou de tunica media slechts uit schroefvormige vezelcellen van 0.02—0,03'" lengte op 0,002—0,003"' breedte zijn zamengesteld; in de kleinsten eindelijk (tot op 0,007'" doormeting) zou de laag der musculeuze vezelcellen door eene eenvoudige laag van dwarsstaande, langwerpige of ronde cellen met dwars ovale kernen worden vervangen.

Ook in de vliezen der aders vindt KöUlKER de vezelcellen, die hij voor het contractile element daarvan litudt; in kleine hoeveelheid in de dunvliezige groote aderslammen, in eene meer belangrijke dikte in de kleinere dikvliezige aders. De vena porlarum en cava inf. van den mensch vertoonen naar buiten van het epithelium en van een eenvoudig of dubbel elastisch netvormig overlangs-vezelvlies eene eenvoudige laag van dwarse vczelcellen, met gewoon,dwarsloopend bindweefsel vermengd, waarop naar buiten weder overlangsloopende bindweefsel- en elastische lagen volgen. Zelden doen zich twee door overlangs-vezelvliezen gescheidene lagen van kringswijze vezels van de opgegevene gesteldheid voor. Kleinere aders, zoo als de renalis, spermatica, poplitea, bezitten een betrekkelijk dik kringswijs vezelvlies uit afwisselende dwars- en overlangsliggende lagen gevormd; de laatste bestaan uit netten met wijde mazen van elastische vezelen, de eerste uit bindweefsel met vele gemakkelijk te isoleren vezelcellen van 0,02 — 0.03''' lengte op OOOi—0,007' ' breedte. De kleinste aders werden slechts in het me-

Sluiten