Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een half uur; daarna volgde expansie. In Wedemeyer's (1) proeven duurde, na het opleggen van keukenzout, de contractie dei haarvaten van het net 5—4 minuten , en vervolgens stelde zich eene verwijding in, die hij aneurysmatisch noemt, misschien om aan Ie duiden, dat zij zich tot enkele plaatsen beperkte. Biirdach, die aan het mesenterium van jonge konijnen met keukenzout experimenteerde, zag de verwijding der vaten na !> minnten (2). Dikwijls is echter ook expansie der haarvaten het onmiddellijke gevolg eener prikkeling. Liquor ammonii, salmiak-en keukenzoutoplossing, die, op grootere vaten aangewend, ze tol zamentrekking aanzetten, veroorzaken terstond expansie der haarvaten, wanneer het zwemvlies geheel daarmede begoten en doortrokken wordt (5). Burdach (4) zag aan het mesenteiium van konijnen eene primaire verwijding ook door den prikkel der lucht, door verwarming met het brandglas, door branden met eene gloeijende sonde, door spaansche vliegen ontslaan; Ogsterreiciier (5) bij kikvorschen door wijngeest en verdunde zuren. Daarbij vloeit het bloed langzamer en staat eindelijk volkomen stil (6).

De normale voeding bestaat in eene doortrekking van het parenchyma met het plasma, dat door de wanden der fijne vaten heendringt; de hoeveelheid van doorzweetend plasma hangt echter niet alleen van de gesteldheid des bloeds, maar ook van de drukking en de snelheid, waarmede het wordt bewogen, alsmede van de porositeit der vaatwanden af. Zij moet dien ten gevolge veranderd worden, wanneer de doormeting der vaten verandert, en wordt zoo doende ten minste voor een gedeelte door de kracht bepaald, waarmede de fijne vaten zich zamentrekken. Vermeerderde j.

(1) t. a. p. S. 240.

(2) Observ. p. 9.

(3) Thomson, t. a. p. S. 131; Hastings, t. a. p. S. 62; Wedemeyer, t. a. p. S. 239; Mabshall Hall, Circulatioji, p. 167; Emmert, Ohserv. p. 19, houdt de expansie slechts voor schijnbaar, daar de laag van het plasma smaller wordt; Koen, Meckei's Archiv, 1332, S. 145, houdt de verwijding eveneens voor aan geen twijfel onderworpen.

(4) t. a. p. p. 8, 10, 11.

(5) Kreislauf,, S. 64.

(6) Volgens Thomson zou hot somtijds sneller vloeijen.

Sluiten