Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vezels van de opgegevene breedte ontleed. Deze bezitten aan den kant der schaduw dikke, donkere omtrekken, die golfvormig gebogen of afwisselend smaller en breeder zijn (fig. 4, k,d). Waar slechts weinige vezels bijeen liggen, ziet men, dat de donkere puntjes, waaruit de dwarsstrepen zamengesteld zijn, telkens aan de grens van elke twee vezels en wel door de breedere donkere plekken der randen gevormd worden (/). Naarmate het focus veranderd wordt, strekt zich de schaduw der omtrekken over de geheele vezels uit, en zij doen zich óf licht en donker gestreept (e) óf uit in digte rijen vereenigde, glinsterende kogeltjes gevormd (c), óf eindelijk uit geïsoleerde, fijnere, volmaakt donkere puntjes zamengesteld voor, die door smallere en lichtere vezels met elkander in rijen veieenigd zijn (6). Wij bevinden ons hier nagenoeg aan de grenzen der toegankelijkheid onzer optische hulpmiddelen, en de onmiddellijke waarneming alleen kan moeijelijk uitmaken, welke plaatsing van het focus en welke der verschillende beelden juist zijn, of dien ten gevolge de spiervezel eenvoudig en fijn gekronkeld of gestreept of uit kogeltjes zamengesteld of varikeus, bier en daar opgezwollen zij. Andere gronden voegen zich echter daarbij, om het waarschijnlijk te maken, dat de verschijning van kogeltjes van elke soort op eene optische misleiding berust en baren grond slechts in eene fijne kronkeling der primitiefvezels heeft, waardoor het gebeurt, dat altijd slechts enkele plaatsen in het focus liggen en de andere verstrooid gezien worden. Daarvoor pleit 1°. de onbestendigheid der dwarsstrepen en de onmiddellijke overgang van regte vezels in varikeuze, 2'. de verschijning van fijne dwarsstrepen aan het bindweefsel, wanneer het na behandeling met azijnzuur begint op te zwellen en zich te rimpelen.

Eindelijk komen er primitiefbundels voor, waaraan de overlangsche strepen geheel en al onmerkbaar, hoogstens door donkere, op grootere afstanden loopende, voorachtige lijnen aangeduid zijn, de dwarsstrepen daarentegen in het oog loopend duidelijk en scherp gezien worden (fig. 4, C, G). De afstand tusschen de afzonderlijke dwarsstrepen is hier gewoonlijk aanzienlijker, tweemaal zoo wijd

standiglieid op te lussen, londer de spieren aan rotting of verstoring; door infusosiën Moot te stellen, raadt Scuwann aan, strychnine hij het water Ie voegen.

Sluiten