Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ger kikvorsch wijfje zich J harer lengte en vervolgens door galvanische prikkeling nogmaals der lengte verkortte, die zij na de doorsnijding verkregen had (1).

De primitief-bundels der gelede spieren en dikwijls ook de primitief-vezels der ongelede (wat men bij de laatste als elementaire vezels beschouwt, beantwoordt aan de primitief-bundels deieerste) voegen zich, door zich overlangs tegen elkander aan te leggen, tot secundaire bundels bijeen, waarvan elk eene fijne, uit bindweefsel gevormde scheede bezit, die bij de koking in lijm overgaat. In deze scheede verspreiden zich talrijke vaten en zenuwen, en dringen van oaar in capillaire takjes in de tusschenruimten der primitief-bundels, nooit echter binnen in deze. De secundaire bundels zijn gewoonlijk prismatisch, maar tamelijk platgedrukt. Zij bezitten groolendeels eene breedte van £—i'". In de grootere spieren van den tronk liggen ook de secundaire bundels overlangs naast elkander; op eene overlangsche doorsnede ziet men ze door fijne witte lijnen van elkander gescheiden. Vastere bindweefselscheeden verbinden weder een aantal secundaire bundels tot dikkere, meestal driezijdig prismatische fascikels van 2"' breedte en meer. Al deze bindweefselscheeden hangen onder elkander en eindelijk met de meer of minder fibreuze fascia zamen, die elke spier van buiten omgeeft. De platen, die zich daarvan uit tusschen de tertiaire bundels, zoo als men deze laatste noemen moet, naar binnen begeven, ziet men zeer fraai aan de spieren met lossere bundels, zoo als de deltoideus en glutaeus maximus.

Eindelijk worden er door de spierbundels deels cilindrische, of den cilindrischen vorm nabij komende, vaste massa's gevormd, de eigenlijke zoogenoemde spieren, deels vliesachtige uitbreidingen, spiervliezen, die óf in eene vlakke laag holten afsluiten óf tot buizen gevormd zijn en kanalen omgeven. In de spieren en de vlakke spiervliezen, buikspieren, mylohyoideus, levator ani, diaphragma, komen in het menschelijk ligchaam alleen evenwijdig gerangschikte bundels van varikeuze vezels voor; in de tong en in het hart zijn secundaire bundels van varikeuze vezels op velerlei wijze dooreengevlochten , en in het hart gaan zelfs secundaire bundels

(1) Magendie, Journ. de phys. Hf, 314.

Sluiten