Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zitten de spieren het vermogen, om zich in de rigting der vezels te verkorten, waarmede eene evenredige opzwelling in de dikte verbonden is. Zoo lang de zamenhang met de zenuwen voortduurt, bestaat er in de gezonde spieren, even als in het contractiele bind^ weefsel en de vaatrokken, een matige graad van verkorting. Daarop berust de tonus, de spanning der levende contractiele deelen inden staat van rust, die, omdat zij bestendig is, voor eene physische gehouden werd. Maar zij wijkt met den dood, terwijl de physische elasticiteit voortduurt; zij verdwijnt ook, wanneer de zamenhang der spierzenuwen met de centraalorganen voortdurend is opgeheven. Alles, wat den toestand der zenuwen kan veranderen, doet ook de spanning in de spieren veranderen. De graad van den tonus der laatste is daarom even zoo goed als de contractie der vaten en des bindweefsels, een maatstaf voor de energie van het zenuwstelsel in het algemeen , en plaatselijke alteratie van afzonderlijke zenuwen heeft plaatselijke contractie of expansie in het spierstelsel ten gevolge.

Wat men gewoonlijk spierprikkels noemt, de omstandigheden, die zamentrekkingen in de spieren voortbrengen, zijn alzoo zenuwprikkels. A. v. Humboldt (1) bewees, dat spieren, waaruit de zenuwen met hare fijnste takken zooveel mogelijk volkomen uitgepraepareerd worden, door galvanismus niet meer worden aangedaan; J. Muller zag eens, dat, na vernieling eener zenuw door hevige scheuring en spanning de spieren hare prikkelbaarheid verloren (2); de scheiding der zenuwen van de hersenen en het ruggemerg heeft na korten tijd uitputting van de prikkelbaarheid der spieren ten gevolge (5\ Volgens Güntüer en Schön (4) vermindert bij konijnen de prikkelbaarheid 12 uren na de doorsnijding der zenuw, en is na 8 dagen gewoonlijk geheel en al vernietigd. Als een bewijs voor de afhankelijkheid der spierprikkelbaarheid van het zenuwstelsel moet verder aangevoerd worden, dat dezelfde

(1) Gereide Muskei- tind Nervenf. i, 10-s, 105, 23g.

(2) Archip, 1834, S. 21G.

(3) fowler , Experiment^ and observations t elutice to the injlttence latelij discoeered ly Mr. galvani, ]). 118; k.r1mer, Physiol. Vnlers. S. 140: sticker, in MiilLER's Archiv, 1834, S. 202; ii. nasse in F. u. ii. nasse, l'tilers. 1, 94; steinrück, De tierv. regen. p. 66; valektin, Funct. nerv. p. 125.

(4) miitler's Archie, 1840, S. 274-

Sluiten